Language
  • International
  • Svenska
  • Norsk
  • Suomi
  • Finlandssvenska
  • Dansk
  • Deutsch
  • Íslensk
  • Eesti keel
  • Latviešu valoda
  • Lietuvių

  Produkti

  Nekustamais īpašums

  CAB Group
  Izvēlne
  Aizvērt

  Privātuma politika

  Šī privātuma politika apraksta CAB veikto Jūsu personas datu apstrādi un attiecas uz gadījumiem, kad izmantojat CAB produktus vai kā citādi sazināties ar mums.


  Kas ir atbildīgs par Jūsu personas datiem?

  CAB Group AB, uzņēmuma reģ. Nr. 556131-2223, ir Jūsu personas datu apstrādes pārzinis un ir atbildīgs par to, lai šāda apstrāde notiktu drošā un likumīgā veidā.


  Kāds juridiskais pamats tiek izmantots Jūsu personas datu apstrādei?

  CAB apstrādā Jūsu personas datus likumīgi un galvenokārt, lai izpildītu līguma saistības, kurā Jūs vai Jūsu darba devējs ir viena no līgumslēdzējpusēm. Izņēmuma gadījums ir tad, ja neesat noslēdzis ar mums līgumu, bet vēršaties pie mums administratīvos jautājumos vai klientu apkalpošanas/atbalsta dienestā, jo mēs izmantojam atbilstošu juridisko pamatu interešu izsvēršanai. Ja CAB veic Jūsu personas datu apstrādi jebkādiem mērķiem, kuriem nepieciešama Jūsu piekrišana saskaņā ar piemērojamiem normatīvajiem aktiem, mēs pirms tā saņemsim no Jums piekrišanu.

  Kā mēs vācam Jūsu personas datus?

  CAB apkopo personas datus, kurus Jūs mums sniedzat, kad, piemēram, pasūtāt produktus, izmantojat produktus vai lūdzat atbalstu. Kad Jūs zvanāt mūsu atbalsta dienestam, mēs varam arī ierakstīt sarunu ar Jums iekšējām apmācībām un pilnveidošanās nolūkiem. Tādējādi mēs apkopojam un glabājam visus personas datus, kas tiek sniegti sarunas laikā. Jums ir tiesības pieprasīt, lai Jūsu sarunas netiktu ierakstītas. Jums ir arī tiesības pieprasīt ierakstu dzēšanu.

  Pastāv iespēja, ka kāda persona sniedz informāciju par citas vai citu personu datiem. Mēs pieņemam, ka personai, kas sniedz datus, ir visu šo personu piekrišana saistībā ar šādu personas datu sniegšanu.

  Kādi dati tiek apstrādāti?

  Personas dati, kas tiks apstrādāti, ietver, bet neaprobežojas ar lietotājvārdu, vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi, tālruņa numuru, pasta adresi, dzimšanas datumu, norēķinu informāciju, IP adresi un/vai citu informāciju, ko Jūs mums sniedzāt vai kas ir citādi nepieciešama, lai mēs varētu izpildīt savas saistības pret Jums.

  Kādiem mērķiem mēs apstrādājam Jūsu personas datus?

  Mēs varam izmantot Jūsu personas datus šādiem mērķiem:

  • Pārvaldībai,
   lai pārvaldītu pasūtījumus, saistību pārtraukšanu, pārsūtīšanu un rēķinu izrakstīšanu;
  • Piekļuvei,
   lai nodrošinātu Jums piekļuvi mūsu produktiem;
  • Klientu apkalpošanas/atbalsta nodrošināšanai,
   lai sniegtu Jums klientu apkalpošanas/atbalsta pakalpojumu, ja, piemēram, Jūs sazināties ar mums ar jautājumiem/komentāriem;
  • Informācijas izsūtīšanai,
   lai nosūtītu informāciju, piemēram, laidiena aprakstu un operatīvo informāciju;
  • Mārketinga pasākumiem,
   lai nosūtītu Jums reklāmas piedāvājumus par mūsu produktiem un pakalpojumiem, ja vien rakstiski neiebilstat pret tiešo mārketingu;
  • Produktu izstrādei,
   lai izstrādātu mūsu produktus un pakalpojumus, nodrošinātu tehnisko funkcionalitāti, uzturētu statistiku, reģistrētu notikumus/kļūdas, veiktu tirgus un klientu analīzi, kā arī problēmu novēršanai un testēšanai, kā arī visam, kas uzlabo lietotāja pieredzi.


  Kam ir piekļuve Jūsu personas datiem?

  Jūsu personas datus apstrādās tikai CAB un mūsu datu apstrādātāji. Ārštata datu apstrādātājiem vienmēr tiek noteiktas saistības saskaņā ar rakstisku līgumu, kas tiem personas datu apstrādē uzliek tādus pašus pienākumus kā tos, ko piemēro saskaņā ar šo privātuma politiku.

  CAB pārsūta personas datus uz valstīm ārpus ES/EEZ tikai tad, ja attiecīgajā valstī ir pietiekams aizsardzības līmenis saskaņā ar ES vai Eiropas Komisijas normatīviem vai ja tas ir īpaši norādīts pirms Jūs sniedzat mums savus personas datus.

  Mēs neizpaužam personas datus citiem uzņēmumiem, ja vien mums tas nav jādara saskaņā ar likumu, noteikumiem vai valdības lēmumu vai lai aizsargātu mūsu tiesības vai trešo personu tiesības.

  Mēs nekad nenododam, nepārdodam un neapmainām Jūsu personas datus mārketinga nolūkos trešām personām.


  Cik ilgi mēs glabājam Jūsu personas datus?

  Jūsu personas dati tiek glabāti tik ilgi, cik tas ir nepieciešams, lai mēs varētu izpildīt savas saistības pret Jums vai Jūsu darba devēju.


  Kā mēs aizsargājam Jūsu personas datus?

  CAB veic atbilstošus tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai aizsargātu Jūsu personas datus pret piemēram, nozaudēšanu, manipulācijām vai nesankcionētu piekļuvi. Mēs nepārtraukti pielāgojam savus drošības pasākumus atbilstoši nepārtrauktai tehnoloģiju attīstībai.


  Kādas ir Jūsu tiesības?

  Jums ir tiesības jebkurā laikā (reizi gadā) pieprasīt informāciju par to, kādus Jūsu personas datus mēs esam saglabājuši.

  Jums ir tiesības bez maksas pieprasīt, lai dati par Jums tiktu dzēsti, papildināti vai laboti. Jums ir arī tiesības pieprasīt, lai Jūsu personas datu apstrāde tiktu piemērota tikai noteiktiem mērķiem un, piemēram, netiktu izmantota tiešajam mārketingam. Tomēr mēs nevaram dzēst Jūsu datus, ja normatīvajos aktos ir noteikta prasība par uzglabāšanu, piemēram, saskaņā ar grāmatvedības noteikumiem.

  Ja Jūsu personas dati mainās, lūdzu, informējiet CAB par to, nosūtot mums ziņojumu. CAB nav atbildīga par problēmām, kas rodas, ja personas dati ir novecojuši vai nepareizi, gadījumā, ja Jūs mūs neinformējāt par izmaiņām.

  Jūsu iesniegumam Jābūt rakstiskam un personīgi parakstītam, un tajā jābūt norādītam vārdam, uzvārdam, e-pasta adresei, tālruņa numuram, pasta adresei, uzņēmuma reģistrācijas numuram un CID klienta numuram. Tas ir nepieciešams, lai nodrošinātu datu izsniegšanu pareizajai personai.


  Iepriekšminētais iesniegums jānosūta uz adresi personas datu apstrādes nodaļai Erebrū:

  CAB Group AB

  Att: Personuppgiftsbehandling

  Stortorget 11

  702 11 Örebro

  Informācija tiks nosūtīta uz Jūsu juridisko adresi.


  Ja vēlaties iesniegt sūdzību

  Jums ir arī tiesības iesniegt sūdzību Zviedrijas Privātuma aizsardzības iestādei, kas ir personas datu apstrādes uzraudzības iestāde.


  Kontaktinformācija

  Ja jums ir kādi jautājumi par mūsu veikto personas datu apstrādi, Jūs vienmēr esat laipni aicināti sazināties ar mums!

  CAB Group AB
  Att: Personuppgiftsbehandling
  Stortorget 11
  702 11 Örebro
  Sverige

  Šī privātuma politika ir spēkā no 01.01.2018.

  © Copyright 2024 CAB Group