Language
  • International
  • Svenska
  • Norsk
  • Suomi
  • Finlandssvenska
  • Dansk
  • Deutsch
  • Íslensk
  • Eesti keel
  • Latviešu valoda
  • Lietuvių

  Produkti

  Nekustamais īpašums

  CAB Group
  Izvēlne
  Aizvērt

  Google Maps

  CAB sistēmā var tikt nodrošināts Google Maps pakalpojums. Tas nozīmē, ka CAB var parādīt interaktīvas kartes tieši tīmekļa vietnē un aprēķināt attālumus līdz dažādām adresēm.

  Google Maps ir Google tiešsaistes kartēšanas pakalpojums. Ja Jūsu adrese ir reģistrēta EEZ vai Šveicē, ja vien Google papildu noteikumos nav noteikts citādi, pakalpojumus nodrošina uzņēmums Google Ireland Limited ("Google"), kas ir reģistrēts un darbojas saskaņā ar Īrijas tiesību aktiem (reģistrācijas numurs: 368047), adrese Īrijā: Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

  Izmantojot CAB sistēmā Google Maps, tiek aktivizēta CAB sistēmas apakšlapa. Turklāt Google tiek pārsūtīta informācija par Jūsu ierīci/datoru, piemēram, Jūsu IP adrese un cita tehniskā informācija, ko veic Jūsu ierīce/dators, kā arī pieprasījuma datums un laiks. Piemēram, izmantojot norādes kartē, tiek nosūtīta sākuma adrese u.tml. Tas notiek neatkarīgi no tā, vai Jums ir Google lietotāja konts un esat tajā pieteicies. Ja esat pieteicies savā Google profilā, Jūsu dati tiks piesaistīti tieši Jūsu kontam. Ja nevēlaties, lai dati tiktu piesaistīti Jūsu Google profilam, Jums būs jāizrakstās pirms noklikšķināšanas uz saites.

  Turklāt atkarībā no Jūsu veiktajiem iestatījumiem Google var apkopot atrašanās vietas datus. Šie datu vākšanas un iestatījumu atlases noteikumi tiek pilnībā regulēti starp Google un lietotāju.

  CAB neietekmē Google datu vākšanu

  Google ir pilnībā atbildīgs par Google datu vākšanu, to datu izmantošanu un apstrādi, kas savākti un apstrādāti kartes funkciju izmantošanas rezultātā. Papildinformāciju skatiet Google Private Policy External link, opens in new window..

  CAB nevar ietekmēt to, kādi dati tiek vākti vai kādas datu apstrādes darbības veic Google, kā arī nav informēts par datu vākšanas pilno apjomu, nolūkiem, kādiem tie tiek apstrādāti, vai par uzglabāšanas ilgumu. Google cita starpā glabā Jūsu datus lietošanas profilu veidā, kurus pēc tam tie izmanto mārketinga nolūkos vai tirgus izpētei, un/vai savas tīmekļa vietnes dizaina izstrādei atbilstoši pieprasījumam. Šāda veida analīze tiek veikta (tai skaitā par lietotājiem, kuri nav pieteikušies), lai varētu nodrošināt pieprasījumam atbilstošu reklāmu un informētu citus, kas izmanto sociālo tīklu, par Jūsu darbībām mūsu vietnē. Tāpat CAB nav informācijas par to, kā un kad Google dzēš savāktos datus.

  Lai novērstu jutīgu datu nodošanu no esoša Google profila, pirms noklikšķināt uz saites, Jums ir jāizrakstās no konta. Jums ir tiesības iebilst pret šo lietotāju profilu izveidi, bet, lai izmantotu šīs tiesības, Jums jāsazinās ar Google.

  © Copyright 2024 CAB Group