Language
  • International
  • Svenska
  • Norsk
  • Suomi
  • Finlandssvenska
  • Dansk
  • Íslensk
  • Eesti keel
  • Latviešu valoda
MEPS
Valikko
Sulje
Knowledge,
Optimized

Tee MEPS-prosessista vielä parempi lisäpalveluilla

Tarjoamme useita lisäpalveluja, jotka yksinkertaistavat ja tehostavat MEPS-käyttäjän työpäivää.

Luonnostele Floor Plan Creatorilla

Floor Plan Creator on kätevä luonnostyökalu, jota voit käyttää ammattimaisten pohjapiirrosten tekemiseen, ja niiden siirtämiseen MEPSiin mittoineen ja tiloineen.

Integroi MEPS muiden järjestelmien kanssa

Siirrä dataa MEPSistä toiseen järjestelmään, esim. laskutus- tai liiketoimintajärjestelmään. MEPS Webhooks -integraatiolla se on yksinkertaista.

Kommunikoi rakentajien kanssa MEPS Työtilauksen avulla

MEPS Työtilauksessa voit jakaa rakentajille tehtäviä digitaalisesti ja kommunikoida heidän kanssaan, kun he ovat työmaalla. Rakentaja dokumentoi mobiilisti suoraan MEPSiin.

MEPS Autoreply tarkastaa laskelmat

MEPS Autoreply on vastausrobotti, joka auttaa vakuutusyhtiötä automatisoimaan vahingon käsittelyprosessia. Vahinkolaskelmien manuaalinen käsittely vähenee ja käsittelyaika lyhenee.

Tarkasta videon avulla

Videotarkastus on palvelu, joka mahdollistaa vakuutusyhtiön käsittelijälle vahinkotarkastuksen tekemisen etänä.

MEPS Climate Calculation

MEPS Climate Calculation -ilmastovaikutusten laskentapalvelu laskee automaattisesti korjausten ilmastovaikutukset hiilidioksidiekvivalentteina laskettuna. Palvelu on käyttäjän työkalu tietoisten ilmastoon vaikuttavien valintojen tekemiseen.

© Copyright 2024 CAB Group