Language
  • International
  • Svenska
  • Norsk
  • Suomi
  • Finlandssvenska
  • Dansk
  • Íslensk
  • Eesti keel
  • Latviešu valoda
MEPS
Valikko
Sulje

Text

MEPS kiinteistöyhtiölle

Korjaus-, jälleen- ja ylläpitorakentamisen hallinta voi olla monimutkaista. Monien meneillään olevien projektien ja niihin liittyvien muutospyyntöjen, päätösten ja laskujen myötä voi olla vaikeaa tarkastella projektien sisältöä ja kustannuksia. MEPSissä kiinteistöyhtiöt ja urakoitsijat toimivat yhdessä hyödyntäen nopeata viestintää ja läpinäkyviä laskelmia. MEPS auttaa kiinteistöyhtiöitä digitalisoimaan ja tehostamaan urakkaprosessiaan – alusta loppuun.

Händer lägger golv

Pitkäaikainen yhteistyö urakoitsijoiden kanssa

MEPS perustuu strukturoituun ja läpinäkyvään tilaajan ja urakoitsijan väliseen yhteistyöhön. Sen ansiosta on helppo luoda pitkäaikaisia ja kannattavia liikesuhteita, jotka perustuvat luottamukseen ja yhteisiin tavoitteisiin. Tarkkojen laskelmien perusteella kaikki tietävät, mitä tehdään ja mitä se maksaa. Laskenta elää koko hankkeen ajan ja sitä voidaan tarvittaessa sujuvasti muokata.

Vähennä kustannuksia ja vapauta aikaa

MEPSin avulla saat yleiskuvan ja hallinnan kunnostus- ja huoltohankkeista aiheutuvista kustannuksista. Samalla työntekijöiden työpäivä helpottuu, koska hallinto- ja hintakeskusteluihin tarvitaan vähemmän aikaa ja painopiste siirtyy asiakkaisiin ja liiketoimintaan. MEPSin hyötyä on myös mahdollista lisätä entisestään integroimalla se kiinteistöyhtiöiden liiketoiminta-, osto- ja kiinteistöjärjestelmiin.

Data antaa tärkeitä oivalluksia

Prosessin digitalisoinnin myöt saat myös kerättyä oleellisesta tilastotietoa mm. kustannuksista ja näin saada tärkeitä oivalluksia toiminnasta ja viedä kehitystä eteenpäin. Projektien vetäjät ja johto saavat joustavan ja tehokkaan työkalun projektien, salkun ja toimittajien ohjaamiseen.

Ota yhteyttä CABiin saadaksesi lisätietoja MEPS:stä kiinteistöyhtiöille.

© Copyright 2024 CAB Group