Language
 • International
 • Svenska
 • Norsk
 • Suomi
 • Finlandssvenska
 • Dansk
 • Íslensk
 • Eesti keel
 • Latviešu valoda
MEPS
Valikko
Sulje

 • Etusivu
 • / Ajankohtaista
 • / Pohjoismaalaiset MEPS-käyttäjät jakoivat kokemuksiaan – sitoutuminen palveluun vahvistuu

Pohjoismaalaiset MEPS-käyttäjät jakoivat kokemuksiaan – sitoutuminen palveluun vahvistuu

Kasvavilla markkinoilla Islannissa on suurta mielenkiintoa MEPSin mahdollisuuksia kohtaan. MEPSin avulla yritykset voivat virtaviivaistaa rakennusvahinkojen hallinnoinnin prosessejaan. CAB kutsui islantilaisia ja ruotsalaisia asiakkaitaan verkostoitumispäiville, jossa rakennusurakoitsijat ja vakuutusyhtiöt keskustelivat yhdessä MEPSin parhaista käytännöistä.

Keskusteluja parhaista käytännöistä

MEPS on jo pitkään ollut vakiojärjestelmä rakennusvahinkojen hallinnoinnissa useimmissa Pohjoismaissa, joissa sillä on suuri määrä vakituisia käyttäjiä. Islannissa MEPS on ollut käytössä vuodesta 2021, ja sitä hyödyntävien yritysten määrä kasvaa jatkuvasti.

Islantilaiset yritykset ovat ottaneet MEPS-järjestelmän käyttöön nopealla aikataululla. Verkostoitumispäivillä islantilaiset MEPS-käyttäjät halusivat keskustella siitä, mitä Ruotsissa on tehty viestinnän, dokumentoinnin ja läpinäkyvyyden osalta prosessien optimoimiseksi MEPSissä. Sekä urakoitsijat että vakuutusyhtiöt kertoivat omasta roolistaan ruotsalaisissa rakennusvahinkojen hallintaprosesseissa.

“Tämä oli todella hyvä konferenssi, ja oli ilo tavata MEPSin edustajia”, sanoo islantilaisen Afltakin rakennuspäällikkö Jónas Bjarni Árnason. “Oli myös erittäin hyödyllistä tavata muita urakoitsijoita, jotka työskentelevät vakuutusyhtiöiden kanssa Ruotsissa. Keskustelimme esimerkiksi keskimääräisestä korjausajasta eri korvausvaatimusten osalta, minkä lisäksi kävimme läpi myös laskenta- ja tarkastusmenetelmiä.”

“Keskusteluissa saimme lisää tietoa MEPSin merkityksestä korvauskäsittelyprosessissa ja mahdollisuudesta lisätä prosessien tehokkuutta ja asiakastyytyväisyyttä”, sanoo TM tryggingar hf:n kiinteistövahinkojohtaja Fjölnir Daði Georgsson. “Käyttäjien tapaaminen toiselta pohjoismaiselta markkina-alueelta antoi arvokasta tietoa siitä, miten MEPSiä käytetään eri alueilla. Näin saimme syvällisemmän käsityksen parhaista käytännöistä, haasteista ja mahdollisuuksista MEPSin tehokkaaseen käyttöön.”

Tuotekehitystä Pohjoismaisella fokuksella

Verkostopäivien aikana CABin tuotehallinto selvitti osallistujille, kuinka CAB keskittyy MEPSiin pohjoismaisena korvaushallintajärjestelmänä. Kerroimme nykyisistä ominaisuuksista sekä siitä, mitä ominaisuuksia MEPSiin on suunniteltu tulevaisuudessa. Erityisesti korostimme MEPS Climate Calculation –ilmastovaikutusten laskentapalvelua, joka lanseerattiin Islannissa toukokuussa. MEPS Climate Calculation laskee rakennusvahingon hiilijalanjäljen hiilidioksidiekvivalentteina. Voit lukea ilmastolaskurista lisää täältä. Linkki toiselle sivustolle.

Meille CABissa verkostopäivät ovat erittäin tärkeitä areenoita keskustelulle, joissa saamme tietoa asiakkaidemme työtavoista. Tämä tieto auttaa meitä tuotekehityksessä ja vahvistaa edellytyksiä tehokkaille MEPS-prosesseille pohjoismaisella tasolla.

© Copyright 2024 CAB Group