Language
 • International
 • Svenska
 • Norsk
 • Suomi
 • Finlandssvenska
 • Dansk
 • Íslensk
 • Eesti keel
 • Latviešu valoda
MEPS
Valikko
Sulje

Kuusi vinkkiä parempaan MEPS-laskelmaan

MEPSin käyttäjiä kouluttavat Kjell Renman ja Vesa Rikka kertovat parhaat vinkit parempaan MEPS-laskelmaan.

Tarkista laskelman koodit

MEPS-laskelma antaa selkeän kuvan hankkeen kaikista työvaiheista ja kustannuksista. Jos laskelman loppusumma ei vastaa todellisia kustannuksia, syynä on usein se, että laskelmasta puuttuu työvaiheita tai työvaiheisiin liittyviä MEPS Säännöstön mukaisia koodeja. Laskelman laatimisen jälkeen on voinut tulla lisää sellaisia työvaiheita, joita ei ollut laskelmassa alun perin mukana.

Hyvän laskelman tekemiseen kannattaa käyttää riittävästi aikaa. Laskentakoulutuksissamme käyneet ovat todenneet koulutuksen maksavan itsensä takaisin erittäin nopeasti.

Kuusi vinkkiä Kjelliltä ja Vesalta

 1. Monet eivät huomioi laskelmassa rei’ityksiä ja poikkipuita. Varmista, että ne ovat mukana niissä laskelmissa, joissa niiden kuuluu olla. Lue koodien aputekstit, jotta tiedät, milloin rei’ityksiä ja poikkipuita koskevat koodit on lisättävä laskelmaan.
 2. Laskelman luettavuus paranee, kun käytät väliotsikoita (ryhmiä) ja sijoitat koodirivit samaan järjestykseen kuin missä myös todellinen työ tehdään. Näin laskelman rakenne on selkeämpi sekä työvaiheiden ja koodien puuttuminen on helpompaa havaita.
 3. Opi rakentamaan omia malleja, joita käyttämällä säästät aikaa laskelman laatimisessa. Malleja käyttämällä kaikkia koodeja ei tarvitse hakea erikseen laskelman puurakenteesta, ja omilla malleilla voit luoda laskelman eri osa-alueille hyvän perusrakenteen väliotsikoineen. Näin voit aina noudattaa samaa laskelman rakennetta, jolloin mahdollistat tehokkaan ja laadukkaan laskelmaprosessin.
 4. Hyödynnä Rakentaja-roolin ja työtilaussovelluksen käytön mahdollisuudet. Rakentaja voi tarkastella hankkeen tarkastusraportteja, aikaisempien työtilausten dokumentointia ja hänelle tehtäväksi osoitettuja laskelmakoodeja. Hän voi dokumentoida työnsä etenemistä kuvin ja kommentein sekä kommentoida laskelmakoodeja ja merkitä työvaiheita kuvaavia laskelmakoodeja valmiiksi. Työnjohto pystyy reaaliaikaisesti seuraamaan työn etenemistä ja varmistamaan laskelman ja toteutetun työn vastaavuuden.
 5. Lue MEPS Säännöstö Linkki toiselle sivustolle., jotta ymmärrät miten laskelma ja sopimus laaditaan oikein.
 6. Ilmoittaudu koulutukseen Linkki toiselle sivustolle., jotta opit hyödyntämään MEPSin ominaisuudet ja rakentamaan MEPS Säännöstön mukaisia laskelmia.

© Copyright 2024 CAB Group