Language
 • International
 • Svenska
 • Norsk
 • Suomi
 • Finlandssvenska
 • Dansk
 • Íslensk
 • Eesti keel
 • Latviešu valoda
MEPS
Valikko
Sulje

 • Etusivu
 • / Ajankohtaista
 • / Miten kiinteistöjen korjausrakentaminen vaikuttaa ilmastoon? - CAB lanseeraa MEPS Climate Calculation -palvelun korjausrakentamisen ilmastovaikutusten laskemiseen

Miten kiinteistöjen korjausrakentaminen vaikuttaa ilmastoon? - CAB lanseeraa MEPS Climate Calculation -palvelun korjausrakentamisen ilmastovaikutusten laskemiseen

CAB Group lanseeraa Pohjoismaiden ensimmäisen järjestelmäpalvelun rakennusvahinkojen korjaamisen ja yleisesti kiinteistöjen korjausrakentamisen ilmastovaikutusten automaattiseen laskemiseen. MEPS Climate Calculation -ilmastovaikutusten laskentapalvelu on osa MEPS-järjestelmää, joka on vakuutusalalla vakiintunut järjestelmä omaisuuden vakuutuskorvausten käsittelyyn.

Palvelu on kehitetty yhteistyössä CAB Groupin ja Swedish Insurancen välillä

MEPS Climate Calculation -palvelu on kehitetty yhteistyössä CAB Groupin ja toimialaorganisaatio Swedish Insurancen kesken. Palvelun avulla vakuutusyhtiöt saavat käsityksen rakennusvahinkojen korjaamisen ja yleisesti kiinteistöjen korjausrakentamisen ilmastovaikutuksista ja luo siten pohjan kestävämpien valintojen tekemiseen.

MEPS Climate Calculation -palvelu hyödyntää laskennassaan Ruotsin ympäristöinstituutin IVL:n perusdataa. IVL ja CAB Group ovat yhdessä määrittäneet, miten palvelu laskee ilmastovaikutukset. Järjestelmä näyttää kyseessä olevan vahinkotapauksen ilmastovaikutukset hiilidioksidiekvivalenttikiloina.

Vastuullisuus on tärkeä asia vakuutusalalle

Swedish Insurance yhdessä jäsenyritystensä kanssa keskittyy voimakkaasti vakuutusalan ilmastojalanjäljen pienentämiseen. Yksi tapa vaikuttaa ilmastojalanjälkeen on lisätä tietoisuutta siitä, kuinka erilaiset valinnat kiinteistövahinkojen korjaamisessa vaikuttavat ilmastoon. Tästä syystä kiinnostus MEPS Climate Calculation -palvelua kohtaan on suurta ruotsalaisten vakuutusyhtiöiden keskuudessa. Useat vakuutusyhtiöt alkavat jatkossa käyttää palvelua osana omaa vastuullisuustyötään.

“MEPS Climate Calculation -palvelun avulla vakuutusyhtiöt voivat saada paremman ymmärryksen rakennusvahinkoliiketoiminnan ilmastovaikutuksista ja siten tehdä tietoisempia päätöksiä ja ryhtyä toimiin ilmastojalanjälkensä pienentämiseksi”, sanoo Anders Melkersson CAB Group AB:sta.

MEPS-järjestelmään integroitu palvelu

MEPS Climate Calculation -palvelu on integroitu MEPS-järjestelmään. Ilmastovaikutusten laskenta tapahtuu rinnakkain prosessinhallinnan ja hankkeen kustannuslaskelman kanssa. Näin asiakkaille ja korjaustöiden toteuttajille tulee selväksi, millaiset ilmastovaikutukset vahingon korjaamisella on hiilidioksidiekvivalenttikiloina laskettuna.

MEPS Climate Calculation -palvelu on saatavilla muissa Pohjoismaissa vuonna 2024

MEPS Climate Calculation -palvelu lanseerattiin lokakuussa 2023 Ruotsin markkinoille. Vuonna 2024 palvelu otetaan vakuutusyhtiöiden käyttöön myös muissa Pohjoismaissa, mukaan lukien Suomessa.

© Copyright 2024 CAB Group