Language
  • International
  • Svenska
  • Norsk
  • Suomi
  • Finlandssvenska
  • Dansk
  • Íslensk
  • Eesti keel
  • Latviešu valoda
MEPS
Valikko
Sulje

Tehokas yhteistyö ja selkeät laskelmat

MEPS-datanhallinta tuottaa MEPS-koodeja

MEPS-järjestelmä sisältää suuria määriä dataa, joka muodostaa MEPSin perustan. Tämän tärkeän työn takana on CABin omistautunut tiimi, joka hallinnoi tätä dataa. Tässä artikkelissa kerromme, miten MEPS-koodeja muodostetaan, hallinnoidaan ja kehitetään.

Tätä on MEPS-datanhallinta

MEPSin sisältämät tiedot muodostavat niin tilaajille kuin urakoitsijoille perustan kiinteistöjen korjaushankkeiden yksityiskohtaisille laskelmille sekä kustannusten ja tuottojen läpinäkyvyydelle. Jotta prosessi toimisi mahdollisimman hyvin, tarvitaan huolellisia analyysejä ja tutkimuksia, joita käytetään arvojen ja laskenta-algoritmien tuottamiseen.

Kuulostaako monimutkaiselta? Onneksi CABilla on töissä asiantuntevia ihmisiä, jotka työskentelevät päivittäin näiden asioiden parissa.

Kjell Renman on CAB Groupin Suomen tiimin edustaja MEPS-datanhallintatiimissä. Kjellillä on yli 30 vuoden kokemus rakennustoimialta, joten hän tuo osaamisellaan ja kokemuksellaan tiimiin arvokkaita näkemyksiä Suomen markkinasta ja eri työmenetelmistä.

MEPS-koodit perustuvat todellisiin rakennustöihin

“MEPS-data muodostaa perustan oikealle MEPS-laskelmalle. Koodit ja laskenta-algoritmit kehitetään rakennusalan todellisten työvaiheiden tutkimusten ja arviointien avulla. Annamme myös riippumattomien asiantuntijoiden arvioida tutkimuksiamme”, kertoo CABin data-asiantuntija Linus.

MEPS-laskelma määrittää työmäärän käytetyn työajan sijaan. Työmäärällä on neutraali arvo. MEPSin käyttäjät tuntevat laskelmissa käytettävät käsitteet mWu, pTu ja tWu. Jotta laskelma olisi mahdollisimman tarkka ja läpinäkyvä, otetaan laskelmassa huomioon esimerkiksi tilan koko, järjestelyaika sekä oppimisvaikutus.

Olemme ottaneet MEPSissä syksyn aikana käyttöön uuden toiminnon, joka mahdollistaa MEPS-laskelmakoodin kommentoinnin. Kommentit välitetään MEPS-datanhallinnalle, jotta ne voidaan huomioida MEPS-datan kehitystyössä.

Jatkuva sopeuttaminen ja arviointi

MEPS-datanhallinta tekee niin sanottuja säännöllisiä jaksottaisia arviointeja. Tämä tarkoittaa, että MEPSin dataa tarkistetaan säännöllisesti. Viimeksi tutkittiin sähkötoimialaa, tavoitteena tunnistaa alueet, joita voidaan parantaa ja kehittää. Tällä hetkellä työmme keskittyy putkitoimialaan.

MEPS Säännöstö

MEPS-datanhallinta vastaa myös MEPS Säännöstöstä, joka on tärkeä asiakirja ja jossa kuvataan, miten MEPSiä tulisi käyttää oikein. Jokaisen laskelmien parissa työskentelevän tulisi tutustua MEPS Säännöstöön, sillä tässä tärkeässä asiakirjassa kuvataan, miten MEPSiä tulisi käyttää oikein.

“Olemme hiljattain uudistaneet MEPS Säännöstön, jotta sääntöjä olisi helpompi ymmärtää”, kertoo CABin tuoteasiantuntija Jenny.

Jos sinulla on kysymyksiä tai kommentteja MEPS-dataan liittyen, voit olla yhteydessä support@meps.fi.

© Copyright 2024 CAB Group