Language
 • International
 • Svenska
 • Norsk
 • Suomi
 • Finlandssvenska
 • Dansk
 • Íslensk
 • Eesti keel
 • Latviešu valoda
MEPS
Valikko
Sulje

Sujuvoita MEPS-laskelmien tekemistä

 • Etusivu
 • / Ajankohtaista
 • / Kartoita ja kehitä osaamistasi maksuttomalla MEPS-osaamiskartoitustestillä

Kartoita ja kehitä osaamistasi maksuttomalla MEPS-osaamiskartoitustestillä

Uusi osaamiskartoitustesti auttaa MEPS-käyttäjää kartoittamaan omaa osaamistaan ja tunnistamaan laskennan eri aihealueissa esiintyvät kehityskohteet.

Jotta MEPS-laskelmien tekeminen olisi mahdollisimman sujuvaa, on käyttäjän hyvä tunnistaa oma osaamisen taso. CAB on luonut oman osaamisen kartoittamiseen testin, jonka kysymykset perustuvat MEPSin säännöstöön, laskelmakoodien aputeksteihin ja laskelman toimintoihin, joita käyttäjä voi käyttää apuna osaamiskartoitukseen vastatessaan.

Testi toteutetaan Webropol-työkalulla ja sen suorittamiseen tulisi varata aikaa noin 30–45 minuuttia. Kartoitustestin tehneet saavat tuloksista tulostettavan raportin, jonka lisäksi CAB tekee tilaavalle taholle yhteenvedon tuloksista. Tarvittaessa CAB suosittelee sopivia koulutuksia, joiden avulla käyttäjä voi kehittää MEPS-laskentaosaamistaan entisestään. Niin osaamiskartoitus kuin analyysi ovat maksuttomia palveluita.

Jos olet kiinnostunut MEPS-osaamiskartoitustestistä, ole yhteydessä Ronny Karlssoniin:
ronny.karlsson@cabgroup.fi
+358 50 349 6878

© Copyright 2024 CAB Group