Language
  • International
  • Svenska
  • Norsk
  • Suomi
  • Finlandssvenska
  • Dansk
  • Íslensk
  • Eesti keel
  • Latviešu valoda
MEPS
Valikko
Sulje

Sujuvaa yhteistyötä
ja selkeät laskelmat

MEPS-käyttäjien tyytyväisyys kasvaa

Tämän vuoden asiakaskysely osoittaa, että vakuutusyhtiöiden MEPS-käyttäjät ovat yhä tyytyväisempiä järjestelmään. Parhaat pisteet järjestelmä saa hankkeiden hallinnasta ja kyvystä tukea viestintää urakoitsijoiden ja tarkastusyritysten kanssa.

Vastaukset tarjoavat tärkeitä oivalluksia

Asiakaskysely on meille CABilla tärkeä tapa tutkia, mikä toimii hyvin ja mitä voimme MEPSissä vielä kehittää. Kysymykset käsittelevät eri osa-alueita, esimerkiksi hankkeiden hallintaa, laskentaa, viestintä- ja dokumentointimahdollisuuksia, tarkastussovellusta ja suorituskykyä.

Korkeat arvosanat MEPSille

Vakuutusyhtiöiden käyttäjät kokevat, että MEPS tarjoaa hyvää tukea rakennusvahinkotapauksissa ja antavat järjestelmälle hyvät arviot. MEPSin eri toiminnoista korkeimman arvosanan saa sen tarjoama mahdollisuus viestiä vahinkotapauksen muiden toimijoiden kanssa.

Asiakaskysely yrittäjille

Tänä syksynä rakennusalan yritysten MEPS-käyttäjille lähetetään samanlainen kysely. Toivomme, että järjestelmä on palvellut yhtä hyvin myös tätä tärkeää käyttäjäryhmää.

© Copyright 2024 CAB Group