Language
  • International
  • Svenska
  • Norsk
  • Suomi
  • Finlandssvenska
  • Dansk
  • Íslensk
  • Eesti keel
  • Latviešu valoda
MEPS
Valikko
Sulje

Näin helppoa on käyttää
omia materiaalihinnastoja

Tietoa materiaalihinnoista MEPSissä

Tällä hetkellä näemme markkinoilla suuria muutoksia materiaalihinnoissa. Tämä johtuu osittain Ukrainan konfliktin aiheuttamasta poikkeuksellisesta tilanteesta, puutteista materiaalien saatavuudessa, toimittajien kustannusten noususta sekä logistiikkaketjujen ongelmista. Täältä voit lukea kuinka CAB käsittelee muutoksia. Saat myös vinkkejä omien materiaalihinnastojen käyttämiseen MEPSissä. Omat materiaalihinnastot mahdollistavat tarkkojen materiaalinimikkeiden ja materiaalihintojen käyttämisen laskelmassa.

Näin MEPS-materiaalihinnasto päivitetään

MEPS-materiaalihinnaston tarkoitus on tuottaa MEPS-järjestelmässä korjaus-, peruskorjaus- ja lisärakentamisen hankkeissa ohjeellinen kokonaishinta, joka perustuu markkinahintoihin. Pyrimme pitämään MEPS-materiaalihinnaston ajan tasalla ja teemme normaalisti 2 hintapäivitystä vuodessa, mikä tarkoittaa, että normaaliolosuhteissakin ilmenee jonkin verran viivettä. Vallitsevassa poikkeuksellisessa markkinatilanteessa on olemassa riski, että MEPS-materiaalihinnastossa on normaalia suurempia poikkeamia ja viiveitä.

Tarkkojen materiaalihintojen saamiseksi tulee käyttää sovittuja ja/tai omia materiaalihinnastoja MEPS Säännöstön liitteen B kohdissa 6.2 - 6.4 todetun mukaisesti. Suosittelemme näin ollen, että MEPS-hankkeen osapuolet keskustelevat omien ja/tai sovittujen materiaalihinnastojen käyttämisestä MEPSissä, etenkin tilanteissa, jossa todellisen markkinahinnan ja MEPSin materiaalihinnaston ero on kohtuuttoman suuri.

Omien ja sovittujen hinnastojen käyttäminen on helppoa. Ole tarvittaessa yhteydessä MEPSin tuotetukeen support@meps.fi.

© Copyright 2024 CAB Group