Language
  • International
  • Svenska
  • Norsk
  • Suomi
  • Finlandssvenska
  • Dansk
  • Íslensk
  • Eesti keel
  • Latviešu valoda
MEPS
Valikko
Sulje

Sujuvaa yhteistyötä
ja selkeät laskelmat

Asiakkaamme ovat yhä tyytyväisempiä

Tyytyväisten asiakkaiden osuus kasvoi selvästi viime vuoteen verrattuna, mutta meillä on silti vielä paljon tehtävää.

Toteutimme asiakaskyselyn erillisinä kyselyinä vakuutusyhtiöille ja urakoitsijoille. Kyselyn tulokset osoittavat, että asiakasryhmien välillä on vastauksissa isojakin eroja, mutta positiivinen suuntaus jatkuu. Tyytyväisten asiakkaiden osuus kasvoi selvästi viime vuoteen verrattuna, mutta meillä on silti vielä paljon tehtävää. Olemme tyytyväisiä vasta, kun sinä olet täysin tyytyväinen.

Tuloksista voimme nähdä, että käyttäjät jotka käyttävät MEPSiä päivittäin, ovat tyytyväisempiä kuin ne, jotka eivät ole niin tottuneita käyttämään järjestelmää. Osaaminen auttaa siis hyödyntämään MEPSin eri toimintoja tehokkaasti.

Paljon kiitoksia kaikille teille, jotka vastasitte asiakaskyselyyn. Mielipiteenne ovat meille erittäin arvokkaita ja auttavat meitä kehittämään MEPSiä entistä paremmaksi.

© Copyright 2024 CAB Group