Language
  • International
  • Svenska
  • Norsk
  • Suomi
  • Finlandssvenska
  • Dansk
  • Íslensk
  • Eesti keel
  • Latviešu valoda
MEPS
Valikko
Sulje

Sujuvaa yhteistyötä
ja selkeät laskelmat

Uudet MEPS-toiminnot

MEPSin kehittäminen jatkuu, ja olemme julkaisseet kymmenen uutta versiopäivitystä. Alla yhteenveto muutamasta toiminnallisuudesta, jotka olemme vuoden aikana kehittäneet, ja jotka lisäävät työn tehokkuutta ja nopeuttavat vahinkojen käsittelyä.

Uusi laskentanäyttö

Uusi laskentanäyttö on saanut hyvän vastaanoton käyttäjiltä. Parempi käytettävyys on nopeuttanut ja tehostanut laskentaa ja muun muassa tilan kuvien ja muistiinpanojen tarkastelu laskentanäkymästä poistumatta on saanut kiitosta. Muita hyödyllisiä toimintoja ovat esimerkiksi mobiilimukautettu näyttö, näppärät pikakomennot sekä koodien helppo kopiointi hankkeesta toiseen.

Uusi Työtilaus

Vastikään julkaistun, vielä kehitysvaiheessa olevan Työtilaus (BETA) -toiminnon avulla MEPSin käyttöympäristö laajenee merkittävästi. Toiminnon avulla voidaan tehostaa työtehtävien hallintaa, lisätä tehokkuutta korjausprosessin eri työvaiheissa ja varmistaa, että henkilöillä on aina riittävästi ajantasaista tietoa hankkeesta ja sen edistymisestä.

Parannettu hankesivun suodatus- ja hakutoiminto

Uusi suodatinikkuna antaa paljon paremmat mahdollisuudet hakea ja suodattaa hankkeita. Hankkeita voidaan helposti ja nopeasti hakea esimerkiksi tietyn aikavälin, vahinkotyypin tai toimenpiteen mukaan.

© Copyright 2024 CAB Group