Language
  • International
  • Svenska
  • Norsk
  • Suomi
  • Finlandssvenska
  • Dansk
  • Íslensk
  • Eesti keel
  • Latviešu valoda
MEPS
Menu
Luk
Vores kunder

MEPS

Et fantastisk værktøj til kommunikation

Dalarnas försäkringsbolag har et lokalt fokus og ser MEPS som et værktøj til at yde god service til kunden. Maria Gustavsson Sjölin, chef for bygge- og privatskade, fortæller om samarbejdet med entreprenører.

MEPS som beslutningslog

Vi bruger MEPS til at holde styr på vores omkostninger, men også fordi det er et fantastisk værktøj til kommunikation med vores bygherrer. Vi har sagt, at al kommunikation skal foregå der. Selvom en beslutning træffes telefonisk eller på stedet, skal den indtastes i MEPS for at kunne dokumenteres. På denne måde bliver MEPS som en log, hvor alt er.

Samarbejde med bygherrer

Vi ser det som nødvendigt, at alle parter deltager i samarbejdet i MEPS. Så bliver det noget, der er godt for både bygherrerne og os. Det kan være lidt svært at få nogle underleverandører med – mange er bange for administrationstid og vil stadig gerne bruge papir og kuglepen. Men kravene til beslutningstagning og gennemsigtighed er stigende. At lære MEPS gør det nemmere og sparer tid. Vi kan dele vores viden med de bygherrer, vi har aftaler med, og hjælpe dem i gang.

MEPS-beregningen giver en klar besked

Det er vigtigt for os at skabe en god relation til kunden. Vi skal være transparente og indberette omkostninger, og MEPS-beregningen er designet, så kunden tydeligt kan se, hvad alting koster. Når entreprenørerne dokumenterer arbejdet og uploader billeder direkte i MEPS, kan vi træffe hurtigere beslutninger, og kunden får hurtigere besked. MEPS er en investering, der er god for både bygherren, os og kunden.

Citat tecken

Maria Gustavsson Sjölin, Chef for byggeri og private skader, Dalarnas Försäkringsbolag, Falun, Sverige

© Copyright 2024 CAB Group