Language
 • International
 • Svenska
 • Norsk
 • Suomi
 • Finlandssvenska
 • Dansk
 • Íslensk
 • Eesti keel
 • Latviešu valoda
MEPS
Menu
Luk

Om MEPS-kalkulationen

 • Startside
 • / Sådan fungerer MEPS-kalkulationen

Sådan fungerer MEPS-kalkulationen

I MEPS-kalkulationen er det ikke antallet af timer der specificeres, men arbejdsopgaver med en neutral værdi. Dette betyder, at estimatet bliver tydeligt og let at fortolke, og motiverer til effektivitet i arbejdsprocessen. MEPS-estimatet hjælper dig med at holde styr på omkostninger og øge lønsomheden samtidig med, at det understøtter faktureringen og skaber gennemsigtighed mellem ordregiver og de personer som udfører arbejdet.

MEPS-kalkulationens koncept

Kalkulationen analyserer arbejdsopgaverne

I MEPS-konceptet er vi gået bort fra den traditionelle måde, når man arbejder på løbende regning. I stedet for at fakturere pr. time fakturerer entreprenøren for det arbejde, der faktisk udføres. I en MEPS-kalkulation er det derfor ikke tidsforbrug, men arbejdsopgaver, der specificeres.

Enhver arbejdsopgave i en MEPS-kalkulation har en neutral værdi. For disse værdier sætter udøveren en pris, der er baseret på aftalen med ordregiveren. Hvad den enkelte opgave koster, afhænger således af, hvad entreprenøren har forhandlet sig til.

Koder og beregningsalgoritmer i MEPS er baseret på analyse af reelle arbejdsopgaver inden for forskellige brancher.

Du er ansvarlig for din egen effektivitet

Den person, der udfører arbejdet, er selv ansvarlig for sin effektivitet. Hvis arbejdet udføres hurtigt og effektivt, kan man klare flere arbejdsopgaver på kortere tid og dermed fakturere mere. For dem, der bruger længere tid, vil effekten være det modsatte.

Tydeligt og dynamisk estimat

MEPS-kalkulationen er synligt for alle, der er med i opgaven. Det er detaljeret og viser, hvad den enkelte del koster og hvad der er omfattet. MEPS-kalkulationen er dynamisk på den måde, at det er let at blive enige om tillæg, der opstår i løbet af arbejdet. Estimatet viser tydeligt, hvorfor netop disse opgaver blev tilføjet.

Eftersom kalkulationen er så tydeligt opstillet, er det et godt grundlag for fakturering. Der er åbne kort hele vejen, og både entreprenør og ordregiver kan samarbejde effektivt og rentabelt på en måde, så alle er glade.

© Copyright 2024 CAB Group