Language
  • International
  • Svenska
  • Norsk
  • Suomi
  • Finlandssvenska
  • Dansk
  • Íslensk
  • Eesti keel
  • Latviešu valoda
MEPS
Menu
Luk

Samarbeten i MEPS
ökar lönsamheten

I MEPS foregår der effektive samarbejder

Når alle parter i et projekt samarbejder i MEPS, opstår der en klar effekt. Vores kunder fortæller os, hvordan arbejdsgangen er mere effektiv og smidigere, når alle gør deres del. Her kan du lære, hvordan MEPS kan bidrage til en enklere arbejdsdag med øget lønsomhed til følge.

På den måde bidrager MEPS til at øge effektiviteten af ​​samarbejder

1. Fuldstændige aftaler mellem parterne

Noget, der klart bidrager til øget effektivitet, er de komplette aftaler, der bruges i MEPS. MEPS-aftaler indeholder værdier, der styrer alle dele af projektet og påvirker alle omkostninger.

Når alle, der deltager i opgaven, har gyldige og fuldstændige aftaler med hinanden lige fra starten, forenkles samarbejdet. Hver part påtager sig sit eget ansvar for sine egne omkostninger.

2. Hurtige bestillinger

Udførelse af en ordre i MEPS tager mindre end et minut. Parternes samlede MEPS-aftale er der som grundlag og gør det nemt at bestille.

Den, der inviteres, får direkte adgang til projektet og kan læse ind. Mange af vores hovedentreprenører inviterer underleverandørerne tidligt, så alle har adgang til informationen og kan forberede sig.

3. Alle har adgang til den samme information

Al information relateret til projektet kan findes i MEPS; billeder, rapporter, dokumenter og chat. Det betyder, at alle kan se, hvor langt projektet er nået, og hvad der er besluttet. Ingen risikerer at gå glip af noget, fordi alt er gemt i MEPS.

4. Beregninger

MEPS-kalkulationen giver en klar beskrivelse af alle projektets omkostninger. Alle parter får overblik over, hvad der skal gøres, og hvem der skal gøre det. At se andres udregninger giver bedre kontrol over ens egne dele og så er det nemmere at samarbejde effektivt.

Ændringer og tilføjelser, der sker undervejs i projektet, er nemme at lave – og der er sjældent problemer, når alt står i MEPS-beregningen.

5. Super hurtig afslutning

Med MEPS kan du lave udskrifter, der giver en fuldstændig redegørelse for omkostninger og omkostningsfordeling. Det er muligt at sende en faktura umiddelbart efter, at en kalkulation er godkendt, baseret på den dokumentation, som MEPS fremstiller.

Fordelingslisten for forsikringsforhold indeholder en avanceret fordeling af omkostninger mellem forsikringsselskaber og forsikringstagere. Listen ville tage lang tid at beregne manuelt, men med MEPS' hjælp er den komplet med et enkelt klik.

6. MEPS-konceptet

MEPS selv lægger et godt grundlag for effektivitet. Det er en fast pris for udført arbejde, der gælder, i stedet for en løbende regning. Det betyder, at de, der udfører arbejdet, tjener penge på at være effektive.

Med MEPS er du derfor drevet til at planlægge, og når flows i projekterne forbedres, ser du, hvor du tjener penge. MEPS giver også adgang til data og statistik, der giver dig mulighed for at spore omkostninger og indtægter i virksomheden.

© Copyright 2024 CAB Group