Language
  • International
  • Svenska
  • Norsk
  • Suomi
  • Finlandssvenska
  • Dansk
  • Íslensk
  • Eesti keel
  • Latviešu valoda
MEPS
Menu
Luk

MEPS Klimaberegning tilgængelig i hele Norden

CABs automatiske funktion for klimaberegning, MEPS Klimaberegning, som bruges i arbejdet med bygningsskader og ejendomsreparationer har været i brugt af svenske forsikringsselskaber siden efteråret. Nu bliver MEPS Klimaberegning også lanceret i Norge, Finland og Danmark.

En vigtig brik i en mere bæredygtig skadebehandling

MEPS Klimaberegning er en del af MEPS, et proces- og sagsstyrringssystem brugt af forsikringsbranchen til at håndtere skader på bygninger. Klimaberegningen foregår samtidig med at man håndterer processen og regner ud, hvad skaderne kommer til at koste. På den måde kan både dem, der bestiller arbejdet, og dem, der udfører det, se, hvor meget reparationen vil påvirke klimaet, målt i kilogram CO2-ækvivalenter.

-”Det står klart, at bæredygtighed er blevet en stadig vigtigere sag for forsikringsselskaber i alle de nordiske lande. Det kan vi se på den store interesse for MEPS Klimaberegning, som nu er tilgængelig i hele Norden. Vi tror på, at data fra MEPS Klimaberegning vil spille en vigtig rolle både i forhold til at overholde lovgivning og i at gøre skadesbehandlingen mere bæredygtig, når det kommer til bygningsskader”, siger Ander Melkersson, kommerciel direktør hos CAB.

Få indsigt i, hvordan byggeskader påvirker klimaet.

Maria Eriksson, der er softwareudvikler, har spillet en stor rolle i udviklingen af MEPS Klimaberegning.

  • ”I alle MEPS-opgaver indsamler vi en masse data, som kan hjælpe brugeren med at forstå og forbedre deres forretning. MEPS Klimaberegning tilføjer en ekstra viden, som kan gøre det bedre at reparere bygninger og håndtere skader”, siger Maria Eriksson.

CAB Group er de første til at tilbyde denne type videnskabeligt funderede klimaberegning til det nordiske marked. Vi tilbyder også andre tjenester, der kan hjælpe vores kunder med at træffe mere miljøvenlige valg i andre dele af deres forretning. For eksempel har vi CABAS Parts, der gør det muligt for værksteder at finde genbrugte reservedele, og vi tilbyder tjenester som video- og fotobesigtigelse i stedet for at man skal være der fysisk.

Læs mere om MEPS Klimaberegning her

© Copyright 2024 CAB Group