Language
 • International
 • Svenska
 • Norsk
 • Suomi
 • Finlandssvenska
 • Dansk
 • Íslensk
 • Eesti keel
 • Latviešu valoda
MEPS
Menu
Luk

 • Startside
 • / I gang
 • / CAB lancerer MEPS Klimaberegning for forsikringsskader på ejendomme og bygninger

CAB lancerer MEPS Klimaberegning for forsikringsskader på ejendomme og bygninger

Hvordan påvirker ejendomsreparationer klimaet? CAB Group lancerer Nordens første tjeneste til automatisk beregning af klimapåvirkningen ved udbedringen af bygningsskader. Tjenesten MEPS Klimaberegning er en del af MEPS, som er den svenske forsikringsbranches standardsystem til håndtering af skadesager på ejendomme og bygninger.

Samarbejde mellem CAB Group og Svensk Försäkring

CAB Group og de svenske forsikringsselskabers brancheorganisation, Svensk Försäkring har sammen været initiativtagere til at udvikle MEPS Klimaberegning. MEPS Klimaberegning er et værktøj til forsikringsselskaber, som giver forsikringsselskabet en større indsigt i klimapåvirkningen i forbindelse med reetableringen efter en bygningsskade, hvilket giver bedre mulighed for at træffe mere bæredygtige valg.

MEPS Klimaberegning er baseret på grunddata fra IVL Svenska Miljöinstitutet. IVL og CAB har i samråd besluttet, hvordan MEPS skal beregne klimadata. MEPS foretager en beregning af klimapåvirkningen ifm. udbedringen af skaden målt i kg CO2-ækvivalenter.

Bæredygtighed er et vigtigt emne for forsikringsbranchen

Svensk Försäkring og sine medlemsselskaber har et stærkt fokus på at reducere branchens klimaaftryk. Én måde er at skabe bevidsthed om, hvordan forskellige valg f.eks. materialevalg ved reetableringen af en bygningsskade påvirker klimaet. Derfor er interessen for MEPS Klimaberegning stor blandt svenske forsikringsselskaber, og flere af disse vil nu begynde at benytte værktøjet som en vigtig del i deres eget arbejde med bæredygtighed.

-Med MEPS Klimaberegning kan forsikringsselskaber opnå en større forståelse for de enkelte aktiviter på en bygningsskade påvirker klimaet og dermed kunne træffe beslutninger på ett bedre oplyst grundlag med henblik på at reducere deres klimaaftryk, siger Anders Melkersson, Commercial Director Property i CAB Group AB.

Integreret i MEPS

MEPS Klimaberegning er integreret i MEPS-systemet. Klimaberegningen foretages parallelt med processtyringen og skadesberegningen. På denne måde bliver det klart for den bestillende og udførende part af reetableringsarbejdet, hvilken klimapåvirkning reetableringen af skaden vil få beregnet i kg CO2-ækvivalenter.

MEPS Klimaberegning tilgængelig for resten af Norden i 2024

MEPS Klimaberegning blev lanceret i oktober 2023 I Sverige. I starten af 2024 vil tjenesten blive tilgængelig for forsikringsselskaber i resten af Norden, heriblandt Danmark.

© Copyright 2024 CAB Group