Language
 • International
 • Svenska
 • Norsk
 • Suomi
 • Finlandssvenska
 • Dansk
 • Deutsch
 • Íslensk
 • Eesti keel
 • Latviešu valoda
 • Lietuvių
CAB Group
Menu
Luk

Politik om beskyttelse af personoplysninger - sådan behandler vi dine personoplysninger

Denne politik om beskyttelse af personoplysninger beskriver CABs behandling af dine personoplysninger og gælder, når du anvender CABs produkter eller på anden vis er i kontakt med os.


Hvem har ansvaret for dine personoplysninger?

CAB Group AB, org.nr. 556131–2223, har ansvaret for personoplysninger og behandlingen af dine personoplysninger og har ansvaret for, at en sådan behandling sker på en sikker og lovlig måde.

Hvilket lovgrundlag anvendes til at behandle dine personoplysninger?

CAB behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med den gældende lovgivning og først og fremmest med henblik på at opfylde en aftale, som du eller din arbejdsgiver har indgået som part. Undtaget herfra er, hvis du ikke har indgået aftale med os, men henvender dig til os i forbindelse med administrative spørgsmål eller kundeservice/support, idet vi baserer det retslige grundlag på en afvejning af interesser. Hvis CAB vil behandle dine personoplysninger til et formål, der ifølge lovgivningen kræver dit samtykke, så vil vi indhente dit samtykke i forvejen.

Hvordan indsamler vi dine personoplysninger?

CAB indsamler personoplysninger, som du giver til os i forbindelse med, at du f.eks. bestiller produkter, anvender produkter eller beder om support. Når du ringer til vores support, optager vi muligvis også din samtale med henblik på internt uddannelses- og udviklingsarbejde. Vi indsamler dermed og lagrer alle de personoplysninger, som forekommer under samtalen. Du har ret til at anmode om, at din samtale ikke bliver optaget. Du har også ret til at anmode om, at en indspilning bliver slettet.

Det kan ske, at en person afgiver personoplysninger om en eller flere andre personer. Vi forudsætter, at den der afgiver oplysningerne, har de berørte personers samtykke til at afgive disse personoplysninger.


Hvilke oplysninger behandles?

Personoplysninger, der bliver behandlet omfatter, men er ikke begrænset til, brugernavn, navn, e-mailadresse, telefonnummer, postadresse, fødselsdato, faktureringsinformationer, IP-adresse og/eller andre informationer, som du har givet til os, eller i øvrigt er nødvendige, for at vi skal kunne opfylde vores forpligtelser over for dig.

Hvorfor behandler vi oplysninger om dig?

Vi anvender muligvis dine personoplysninger til følgende formål:

 • Administration
  For at kunne administrere bestillinger, opsigelser, overdragelser og fakturering.

 • Adgangsformål
  For at give dig adgang til vores produkter.

 • Kundeservice/Support
  For at kunne give dig service, hvis du eksempelvis kontakter os med spørgsmål/synspunkter.

 • Udsendelser
  For at udsende informationer som f.eks. release notes og driftsinformationer.

 • Markedsføring
  For at sende markedsføringstilbud om vores produkter og tjenester, hvis du ikke skriftligt har modsat dig direkte markedsføring.

 • Udvikling af produkter
  For at udvikle vores produkter og tjenester, sikre den tekniske funktionalitet, føre statistik, logge hændelser/fejl, gennemføre markeds- og kundeanalyser samt ved fejlfinding og tests og alt sammen med henblik på at tilbyde en bedre brugeroplevelse.

Hvem har adgang til dine personoplysninger?

Dine personoplysninger vil udelukkende blive behandlet af CAB og vores personoplysningsmedarbejdere. Betroede personoplysningsmedarbejdere er altid bundne af skriftlige personoplysningsmedarbejderaftaler, der pålægger dem de samme forpligtelser i forbindelse med personoplysningsbehandlingen, som de forpligtelser, der gælder i henhold til denne politik om beskyttelse af personoplysninger.

CAB overfører udelukkende personoplysninger til lande uden for EU/EES, hvis det pågældende land har et såkaldt adækvat beskyttelsesniveau i overensstemmelse med EU eller EU-kommissionen, eller hvis dette angives separat i forbindelse med, at du giver dine personoplysninger til os.

Vi udleverer ikke personoplysninger til andre selskaber, hvis vi ikke behøver gøre dette som følge af lovgivningen, forordninger eller myndighedsbeslutninger eller for at beskytte vores rettigheder eller tredjeparts rettigheder.

Vi videregiver, sælger eller udveksler aldrig dine personoplysninger med henblik på markedsføring til tredjepart.


Hvor længe gemmer vi dine personoplysninger?

Dina personuppgifter sparas så länge dessa behövs för att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden mot dig eller din arbetsgivare.

Hvordan beskytter vi dine personoplysninger?

CAB har vedtaget de fornødne tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at beskytte dine personoplysninger mod f.eks. tab, manipulation eller uautoriseret adgang. Vi tilpasser kontinuerligt vores sikkerhedsforanstaltninger i overensstemmelse med den løbende tekniske udvikling.

Hvilke rettigheder har du?

Du har ret til når som helst (omkostningsfrit en gang om året) at anmode om, at få informationer om hvilke personoplysninger vi har gemt om dig.

Du har ret til når som helst omkostningsfrit at anmode om, at oplysningerne om dig skal slettes, suppleres eller rettes. Du har også ret til at anmode om, at behandlingen af dine personoplysninger begrænses til bestemte formål og for eksempel ikke anvendes til direct mail. Vi kan derimod ikke slette dine oplysninger, hvis der foreligger et lovpligtigt krav om lagring som f.eks. bogføringsregler.

Hvis dine personoplysninger ændres, bedes du venligst informere CAB om dette ved at indsende en meddelelse til os. CAB har ikke ansvaret for problemer, der opstår som en følge af, at Personoplysninger er gamle eller fejlagtige, hvis du har undladt at informere os om ændringen.

Din anmodning skal være skriftlig og personligt underskrevet samt indeholde oplysninger om navn, e-mail, telefonnummer, postadresse, organisationsnummer og CID. Disse oplysninger skal vi bruge til at sikre, at vi udleverer opgaverne til den rette person.


Anmodningen iht. ovenstående indsendes til:

CAB Group AB
Att.:Personuppgiftsbehandling
Stortorget 11
S-702 11 Örebro
Sverige

Informationerne vil blive sendt til din folkeregisteradresse.


Hvis du ønsker at klage

Du har desuden ret til at oprette en klagesag hos Datatilsynet, som er tilsynsmyndighed for behandling af personoplysninger.


Kontaktinformationer

Hvis du har spørgsmål om vores behandling af personoplysninger, er du altid velkommen til at kontakte os!

CAB Group AB
Att: Personuppgiftsbehandling
Stortorget 11
S-702 11 Örebro
Sverige

Denne politik om beskyttelse af personoplysninger gælder fra og med den 1. januar 2018

© Copyright 2024 CAB Group