Language
  • International
  • Svenska
  • Norsk
  • Dansk
Kuralink
Menu
Luk

ISO 27001

Det er med stor glæde vi kan fortælle, at CAB Healthcare AB i maj 2023 er blevet ISO 27001 certificeret.

ISO 27001 er en international ledelsesstandard for informationssikkerhed. Standarden er et styringsværktøj, der hjælper os til at beskytte værdifulde informationer - herunder persondata - på en sikker og troværdig måde. ISO 27001 opstiller blandt andet krav til risikostyring, dokumentation af processer samt fordeling af roller og ansvar for informationssikkerhed.

Processen har været relativt enkelt da vi allerede inden certificeringen havde styr på sikkerhed og processer men vi glæder os naturligvis over at certificeringen er i hus.

© Copyright 2024 CAB Group