Language
  • International
  • Svenska
  • Norsk
  • Dansk
Kuralink
Menu
Luk

Hvad er digifysisk behandling?

Digifysisk behandling er et begreb, der opstod som følge af, at sundhedsudbydere begyndte at kombinere fysisk behandling med digital behandling. Vi tog konceptet op og definerede det med rigtige eksempler allerede tilbage i januar 2020 ved vores event Digital Vård. Konceptet er dog stadig nyt for mange. Her diskuterede vi lidt om det, som har været, og hvordan vi ser en fremtid, hvor digifysisk behandling er en etableret arbejdsmåde inden for det svenske sundhedsvæsen.

Pandemiens indvirkning på digitalisering.

Allerede inden coronapandemien opstod, var der stor efterspørgsel på digital behandling, og flere private aktører kom med rapporter, hvor kurven for gennemførte videokonsultationer steg fra 2017 til 2019.
Senere kom pandemien i begyndelsen af 2020, og her ved vi, at der er flere faktorer, der bidrog til, at besøgsformen slog rekorder. En af disse var, at der var stadigt flere sundhedsudbydere, der digitaliserede deres klinikker og åbnede op for at passe deres patienter på afstand. Samtidig med at hele landet øgede brugen af internettet, og den ældre målgruppe fandt vej til det digitale landskab.

Behandlingen udviklede sig til at blive digifysisk.

Selv om begrebet er opstået som et resultat af pandemien, hvor patienterne på grund af restriktioner fortsat kunne blive behandlet digitalt i kombination med fysiske besøg, er dette ikke tilfældet. Allerede i 2019 blev der offentliggjort en undersøgelse af statens offentlige redegørelser af socialforvaltningen. Fokus i artiklen handler om tilgængelig primærpleje baseret på behov og kontinuitet. Der var også en summen omkring begrebet i 2019 fra private sundhedsaktører med hovedbudskabet om at tilbyde digital behandling, når det kan lade sig gøre, og fysisk behandling, når det er nødvendigt. I dag er begrebet etableret.

Hvordan ser vi, der arbejder med Kuralink, på fremtiden?

  • Digital behandling vil være et efterspurgt alternativ for patienter.
  • Vi tror på, at sundhedsvæsenet vil komme til at omfatte digital behandling som en del af behandlingsplanlægningen.
  • Drop-in modtagelserne for den digitale behandling vil blive flere.
  • Automatiserede prioriteringer vil henvise til digital behandling for "1. opinion".
  • Opfølgningen af patientrejsen vil blive forenklet i takt med, at journalføringen bliver mere fleksibel, hvilket vil skabe trygge opfølgningsmuligheder hos sundhedsudbydere.


Anbefalinger til dig, der gerne vil vide mere om digifysiske arbejdsmåder.

Hvis du vil læse mere om digital behandling som en arbejdsmåde, anbefaler vi følgende kilde:

"Jobba digifysisk" er Region Stockholms websted med inspiration og støtte til alle chefer og forandringsledere inden for behandling.
Jobba Digifysiskt " Eksternt link.

Udgivet af Mina Papraniku

© Copyright 2024 CAB Group