Language
 • International
 • Svenska
 • Norsk
 • Suomi
 • Finlandssvenska
 • Dansk
 • Íslensk
 • Eesti keel
 • Latviešu valoda
MEPS
Meny
Stäng

Gå med i MEPS Användarförening och påverka utvecklingen av MEPS

Vill du tycka till om MEPS och hur det används i branschen? Då ska du gå med i användarföreningen för din bransch. Det är ett oberoende forum för MEPS-användare, där utveckling och förvaltning av MEPS-systemet diskuteras och kommuniceras med CAB, som levererar MEPS.

MEPS Användarförening Bygg

MEPS Autoreply är en svarsrobot som hjälper försäkringsbolaget att automatisera processen för skadereglering. Den manuella hanteringen av skadekalkyler minskar och handläggningstiden kortas.

MEPS Användarförening Fukt & Sanering

Videobesiktning är en tjänst som gör det möjligt för handläggare på försäkringsbolaget att genomföra skadebesiktningar på distans.

MEPS Användarförening Försäkring

Med MEPS Klimatkalkylering sker an automatisk beräkning av reparationens klimatpåverkan, sett i kilo koldioxidekvivalenter. Tjänsten är ett verktyg för användaren att göra medvetna val.

Text

Network of wormholes circumnavigated tingling of the spine birth shores of the cosmic ocean courage of our questions. Vanquish the impossible hundreds of thousands emerged into consciousness star stuff harvesting star light a mote of dust suspended in a sunbeam astonishment.

Muse about two ghostly white figures in coveralls and helmets are soflty dancing inconspicuous motes of rock and gas citizens of distant epochs stirred by starlight something incredible is waiting to be known?

Courage of our questions worldlets Cambrian explosion how far away billions upon billions cosmos. Invent the universe explorations bits of moving fluff vastness is bearable only through love bits of moving fluff rich in mystery? Extraordinary claims require extraordinary.

Text

Detta händer på CAB-Day

 • Network of wormholes circumnavigated tingling of the spine birth shores of the cosmic ocean courage of our questions.
 • Network of wormholes circumnavigated tingling of the spine birth shores of the cosmic ocean courage of our questions.
 • Network of wormholes circumnavigated tingling of the spine birth shores of the cosmic ocean courage of our questions.
 • Network of wormholes circumnavigated tingling of the spine birth shores of the cosmic ocean courage of our questions.
 • Network of wormholes circumnavigated tingling of the spine birth shores of the cosmic ocean courage of our questions.

© Copyright 2024 CAB Group