Language
  • International
  • Svenska
  • Norsk
  • Suomi
  • Finlandssvenska
  • Dansk
  • Íslensk
  • Eesti keel
  • Latviešu valoda
MEPS
Meny
Stäng
Våra kunder

MEPS FÖR FÖRSÄKRINGSBOLAG

Kommunikationen i MEPS är en stor fördel

Mattias Gutegård är skadechef på Dina Försäkringar och beskriver bolaget som enkelt, engagerat och nära. MEPS är en central del i hanteringen av byggskador och leder till snabbare beslut och snabbare svar till kunden.

En gemensam arbetsyta

- För oss är MEPS ett verktyg som hjälper hela teamet att jobba åt samma håll. MEPS utgör en gemensam arbetsyta där vi samlar allt; besiktningsrapporter, kalkyler och dokumentation. Det är enkelt för en kollega att gå in och titta i ärendet. Vår sårbarhet vid tillfällig frånvaro minskar.

Alla har koll på sin del i samarbetet

- Vi är enkla, engagerade och nära som bolag. Vi jobbar med entreprenörer som vi har knutna till oss, och många av dem finns på mindre orter. Men det är inte svårt att hitta vare sig entreprenörer eller underentreprenörer som jobbar i MEPS nu för tiden. Många är bättre på systemet än vi själva. Den stora fördelen med MEPS uppstår när alla inblandade jobbar tillsammans – byggaren gör sin kalkyl, målaren lägger in sina koder och rörmokaren lägger in sina. På så sätt får alla kontroll över sin egen del.

Bättre kommunikation

- Kommunikationen har gett en stor positiv effekt och särskilt att det går att chatta i realtid. Det leder till snabbare beslut och snabbare svar till kunden. Den tydliga dokumentationen i MEPS gör det lättare att kommunicera med kunden och till exempel förklara varför vissa kostnader har uppstått.

Citat tecken

Mattias Gutegård Skadechef, Dina Försäkringar Göta, Jönköping

© Copyright 2024 CAB Group