Prislistor 2023

Här hittar du som är entreprenör eller skadesanerare aktuella priser för MEPS och MEPS Basic. De första tre månaderna får du prova gratis utan bindningstid. Du som jobbar i fastighets- eller försäkringsbolag och är intresserad av MEPS - kontakta oss för mer information på support@meps.se.

MEPS

MEPS är fullversionen av systemet och den produkt som de flesta av våra kunder väljer. MEPS passar dig som regelbundet ska arbeta i systemet och ger dig tillgång till all smart funktionalitet. Du kan t ex bjuda in parter i uppdraget, utföra Besiktningar, använda Meps Besiktningsapp och ta ut statistik. De första 3 månaderna får du prova MEPS gratis och får ett introduktionssamtal som guidar dig i systemet. Därefter väljer du om du vill fortsätta med MEPS eller inte. Läs mer om provperioden


MEPS Prislista 2023

Grundtjänster

Pris

Årlig licenskostnad för systemet MEPS¹

16 300 SEK

Årlig licenskostnad per användare²

2 060 SEK

Transaktionsavgift Försäkringsskada³

59 SEK

Transaktionsavgift Besiktning

0 SEK

Transaktionsavgift Fastighetsbolag

0 SEK

Transaktionsavgift Konsument

0 SEK

Transaktionsavgift Skissverktyg (Floor Plan Creator)⁴

34 SEK

Årslicenskostnad per affärsenhet⁵

7 420 SEK

Alla priser är exklusive moms.


¹Inkluderar en användare.

²Ny användarlicens Hantverkare införs 2024 för SEK 1 200, och gäller för de användare som endast har rollen Hantverkare under Vårt Företag i MEPS.

³Debitering sker när ett uppdrag accepteras och en part är ett försäkringsbolag.
⁴Debitering sker när en användare skapar en ny, eller importerar, en FPC-skiss till MEPS Besiktningsapp.

⁵Affärsenhet används av större organisationer, som har behov av att hantera flera organisationer, dotterbolag, varumärken eller avdelningar i samma system. Kostnaden för Affärsenhetslicens sänks till SEK 3 000 år 2024.


MEPS Basic

MEPS Basic är ett begränsat system. Det är till för mindre entreprenörer som endast använder MEPS för att ta emot uppdrag från huvudentreprenörer eller försäkringsbolag. Begränsningarna innebär att du inte har rätt att bjuda in parter i uppdrag, utföra besiktningar, ta ut statistik eller använda funktionen affärsenhet. De första 3 månaderna får du prova MEPS gratis - debitering sker om du fortsätter att använda MEPS efter provperiodens slut. Läs mer om vad du får under provperioden.


MEPS Basic prislista 2023

Grundtjänster

Pris

Årlig licenskostnad för systemet MEPS¹

7 420 SEK

Årlig licenskostnad per användare

1 380 SEK

Transaktionsavgift Försäkringsskada²

34 SEK

Transaktionsavgift Fastighetsbolag

0 SEK

Transaktionsavgift Konsument

0 SEK

Alla priser är exklusive moms.

¹Inkluderar en användare.
²Debitering sker när ett uppdrag accepteras och en part är ett försäkringsbolag.


Jobbar du på försäkrings- eller fastighetsbolag och är intresserad av MEPS?

Välkommen att kontakta oss på support@meps.se så hjälper vi dig!