Language
  • International
  • Svenska
  • Norsk
  • Suomi
  • Finlandssvenska
  • Dansk
  • Íslensk
  • Eesti keel
  • Latviešu valoda
MEPS
Meny
Stäng

Effektiva samarbeten
och tydliga kalkyler

Hitta rätt bland MEPS koder med nya kodverktyget

Nu finns ett kodverktyg som hjälper dig att sortera bland koderna i MEPS. Det visar på ett lättöverskådligt sätt vilka koder som tagits bort, och vilka befintliga eller nya koder som ersätter de borttagna. Linus på MEPS Dataförvaltning berättar mer.

Verktyg som visar kodändringar

Linus på MEPS Dataförvaltning har varit med och tagit fram verktyget:
- Verktyget finns för att underlätta kalkyleringen för våra användare. Det sker många stora förändringar i kodverket för tillfället, och verktyget ska hjälpa användarna att förstå vilka koder som ändras. Det går att sortera på till exempel bransch eller release-datum, och att söka på borttagna koder eller på ord och delar av ord. Det gör det lättare att jobba med nya och ändrade koder, eftersom man får en tydlig överblick över vilka koder som ändrats och vilka koder som ska användas.

Du hittar verktyget på MEPS hjälpsidor, som du når via rubriken Behöver du hjälp? när du jobbar i MEPS.


© Copyright 2024 CAB Group