Language
  • International
  • Svenska
  • Norsk
  • Suomi
  • Finlandssvenska
  • Dansk
  • Íslensk
  • Eesti keel
  • Latviešu valoda
MEPS
Meny
Stäng

Effektiva samarbeten
och tydliga kalkyler

Ta hjälp av statistiken i MEPS för att förstå affären

För många av CABs kunder har statistikrapporterna från MEPS blivit en viktig del för att förstå den egna affären. Varje uppdrag genererar en mängd data om exempelvis ledtider, materialanvändning och intäkter. Insikterna från MEPS statistikrapporter kan användas till att effektivisera verksamheten.

Stort behov av att analysera MEPS-data

Datan som genereras under ett reparationsprojekt handlar inte bara om plus och minus när det kommer till kostnader. Det handlar också om ledtider, materialpriser och trender över tid som visar hur uppdragen går.

Charlie Tuominen jobbar med att analysera datan i MEPS och göra den förståelig för kunden. Han är även ansvarig för MEPS dataportal.

- De senaste 4-5 åren har behovet hos våra kunder att förstå datan växt lavinartat. Jag tar fram mätvärden och bygger rapporter som ska stötta kunderna i deras verksamheter, berättar Charlie. Det är viktigt att statistiken presenteras på ett enkelt och tydligt sätt och visar relevanta saker som kunden kan dra slutsatser av.

Se statistik i MEPS dataportal

Dataportalen finns tillgänglig för alla som har MEPS entreprenörslicens. Du hittar den under Vårt företag och fliken Statistik i MEPS. Den lanserades i höstas och innehåller ett antal statistikrapporter som visar utfallet av olika delar av jobben i MEPS. Du får en klar bild av sådant som material, tidsåtgång, intäkter och använda koder. Det sistnämnda kan till exempel användas för att ta fram effektivare mallar.

- Vi testar nu samma typ av portal för försäkringsbolag, berättar Charlie. Det rör sig om en uppsättning standard-mätvärden som kommer ingå i licensen. Men vi kan även ta fram särskilda data efter behov, och bygga anpassade rapporter i Power BI.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig analysera och förstå datan från dina MEPS-uppdrag? Hör av dig till vår supportavdelning på support@meps.se eller telefon 019 15 86 88. Charlie når du på charlie.tuominen@cab.se eller 072-540 74 43.


© Copyright 2024 CAB Group