Language
  • International
  • Svenska
  • Norsk
  • Suomi
  • Finlandssvenska
  • Dansk
  • Íslensk
  • Eesti keel
  • Latviešu valoda
MEPS
Meny
Stäng

Effektiva samarbeten
och tydliga kalkyler

Stor satsning på förbättring av kodstrukturen i MEPS 2023

 Som MEPS-användare har du säkert lagt märke till att MEPS-kodernas struktur förändrats under 2022. MEPS arbetar hela tiden med att uppdatera och förbättra koderna. Vi tog en pratstund med MEPS Dataförvaltning om vad som är att vänta inför året som kommer.

Stor satsning på förbättring av koder

MEPS Dataförvaltning är en avdelning som har i uppdrag att förvalta och uppdatera den data som finns i MEPS. 2022 har varit ett intensivt år med flera projekt rörande uppdatering av koderna i MEPS som löpt parallellt. Benjamin Sjölander är dataspecialist.

-Användarna har säkert märkt att vi satsar stort på att förbättra och uppdatera MEPS koder, säger Benjamin. Vi har under året sjösatt en ny kodstruktur för Skåp, för Dörrar och nu snart Värme & Sanitet. Funktionen Kommentera kod är också en nyhet, som innebär att användaren kan skicka en synpunkt på en kod till oss direkt i MEPS. 

-Vi försöker alltid underlätta för användarna när vi lanserar nya koder, genom att erbjuda hjälp och guider. När det gäller Värme & Sanitet kommer gamla och nya kodträdet att leva parallellt under en period, så alla får en chans att sätta sig in i det nya. Missa inte heller vårt webbinarium om det.

 Ställ, El-koder och nya mallar

Nästa år kommer att innebära både stora förändringar och översyn av koder. Benjamin Sjölander igen:

-Det kommer ske stora förändringar i MEPS koder även under 2023. Det nya Rör-trädet, som byter namn till Värme & Sanitet, lanseras i februari. Vi kommer även slutföra en periodvis utvärdering av Ställ & Etablering under första kvartalet. Och en ny struktur för el-trädet har påbörjats. I samband med det ser vi också över och förbättrar mallarna.

MEPS förstärker dataförvaltningen inför 2023

Teamet har utökats med en person i form av dataspecialisten Maria Edlund. Maria har en bakgrund inom såväl byggbranschen som försäkringsbranschen.

- Mitt första uppdrag kommer vara att inleda en periodvis utvärdering av Bransch Måleri.

Anpassningar för nordiska marknaden

Att MEPS är ett nordiskt system ställer speciella krav på dataförvaltningen och framtagandet av koder, en utmaning som Maria uppskattar.

- Eftersom MEPS är ett nordiskt system behöver det ofta göras anpassningar för varje marknad. Byggteknik och branschstandard skiljer sig ofta mellan de olika nordiska länderna och det kan vara väldigt lärorikt.

Har du en åsikt om en kod?

Du vet väl att du kan skicka en kommentar om en kod till MEPS Dataförvaltning Klicka på pratbubblan i MEPS-kalkylen och lämna din synpunkt där. Alla kommentarer läses och är ett sätt för oss på CAB att ta reda på vad användarna tycker.

© Copyright 2024 CAB Group