Language
  • International
  • Svenska
  • Norsk
  • Suomi
  • Finlandssvenska
  • Dansk
  • Íslensk
  • Eesti keel
  • Latviešu valoda
MEPS
Meny
Stäng

Effektiva samarbeten
och tydliga kalkyler

Nöjdheten ökar hos MEPS-användarna

Årets kundekät visar att försäkringsbolagens MEPS-användare blir allt mer nöjda med systemet. Bäst betyg får ärendehanteringen samt möjligheten att kommunciera med entreprenörer och besiktningsbolag.

Svaren ger viktiga insikter

Kundenkäten är ett sätt för oss på CAB att undersöka vad som är bra och vad vi kan förbättra med MEPS. Frågorna handlar om hur olika delar upplevs, till exempel ärendehanteringen, kalkyleringen, möjligheterna att kommunicera och dokumentera skador, besiktningsappen och prestanda.

Högt betyg för MEPS

Användarna från försäkringsbolag ger ett högt betyg och tycker att MEPS ger ett bra stöd i arbetet med byggskadeärenden. Bland olika funktioner i MEPS får förmågan att kommunicera med de andra aktörerna i ärendet högst betyg.

Kundenkät till entreprenörer

I höst kommer MEPS-användarna i byggbranschen att få en liknande enkät. Vi hoppas få se samma goda ökning av nöjdheten i den viktiga kundgruppen.

© Copyright 2024 CAB Group