Language
  • International
  • Svenska
  • Norsk
  • Suomi
  • Finlandssvenska
  • Dansk
  • Íslensk
  • Eesti keel
  • Latviešu valoda
MEPS
Meny
Stäng

Effektiva samarbeten
och tydliga kalkyler

Samtal om effektiv försäkringshandläggning i MEPS

I juni hade vi ett välbesökt webbinarium med Carl Szymanski från Länsförsäkringar som gäst. Han beskrev hur deras samarbeten med byggare och besiktningstekniker i MEPS går till. Samsyn och en nära dialog är nyckelord för framgångsrika samarbeten som alla tjänar på. Här följer en kort intervju.

Beskriv hur ni jobbar med och utvecklar samarbetet med era samarbetspartners (t ex byggare och besiktningsföretag)

-Jag tror på närheten oss emellan och att ha en bra dialog. Att vi förstår varandras vardag är viktigt. Vi har möten med byggare 1-2 gånger om året, där vi löser problem och pratar om hur vi alla kan få en lättare arbetsdag. Ibland delar vi skärm och går igenom ett MEPS-uppdrag steg för steg. Det är ett bra sätt att säkerställa att alla har samma synsätt och förväntningar.

Hur jobbar ni med delning av information och dokumentationskrav med era samarbetspartners?

-Vi följer upp dokumentationen mycket noga. Det finns styrande dokument som beskriver hur skador och besiktningar ska hanteras för att bli godkända. Dessa har vi gått igenom tillsammans med entreprenörerna och enats om.

Krav-specarna gör att det blir tydligare för entreprenörerna vad som förväntas av dem. Som till exempel att bilder vid rivning behöver tas på ett visst sätt, eftersom de används som underlag för vår granskning. Krav-specarna är också viktiga för entreprenörerna och besiktningsteknikerna så att de kan ta rätt betalt.

Sedan tycker jag att MEPS Regler & Riktlinjer ger många gratisförklaringar och borde läsas av alla.

Vad vill du skicka med dig till andra som jobbar i systemet?

-Jobba tillsammans, gå igenom kalkyler tillsammans, visa bra exempel på bilder och koder. Bra dokumentation ligger till grund för bra och rättvis hantering och kalkylering av skadan.

Carl Szymanski

Carl Szymanski, Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän

© Copyright 2024 CAB Group