Language
 • International
 • Svenska
 • Norsk
 • Suomi
 • Finlandssvenska
 • Dansk
 • Íslensk
 • Eesti keel
 • Latviešu valoda
MEPS
Meny
Stäng

Effektiva samarbeten
och tydliga kalkyler

 • Startsida
 • / På gång
 • / Extra undersökning om skador i kök i MEPS vattenskadeformulär

Extra undersökning om skador i kök i MEPS vattenskadeformulär

Vattenskadecentrum samlar in fakta om vattenskador via vattenskadeformuläret i MEPS. Svaren används för att förstå mer om och förebygga vattenskador. Inom kort kommer en extra undersökning med fokus på utrustning i kök att genomföras.

Stor ökning av vattenskador i kök

- Vi har sett en markant ökning av vattenskador i kök de senaste åren. Främst utrustningsskador kopplade till kyl, frys och diskmaskin. Nu vill vi på Vattenskadecentrum undersöka vad det kan bero på och hur vi kan förhindra dessa, berättar Thomas Helmerson, som är verksamhetsledare för Vattenskadecentrum.

Undersökningen har initierats av en bred grupp från branschen som alla vill minska antalet skador av den här typen; byggföretag, arkitekter, försäkringsbolag och tillverkare av kökksutrustning.

För att få svar har Vattenskadecentrum lagt till ett antal frågor i MEPS Vattenskadeformulär.

- Med svaren hoppas vi få fördjupad kunskap om hur skyddet i kök kan förbättras, säger Thomas.

Om Vattenskadecentrum

Vattenskadecentrum utgörs av branschorganisationer och försäkringsbolag som arbetar tillsammans för att förhindra vattenskador. Varje år ges Vattenskaderapporten ut, som baseras på försäkringsbolagens inrapporterade vattenskador.

MEPS har en central del i detta, eftersom det är via vattenskadeformuläret som faktan samlas in.

-Vi är tacksamma för alla besiktningstekniker som fyller i skaderapporten i MEPS säger Thomas. Tack vare kunskapen som rapporten ger, har en rad åtgärder genomförts för att förbättra bygg- och branschregler, byggmetoder, material och utbildningar för dem som arbetar i berörda branscher, forsätter Thomas.

Undersökningen om vattenskador i kök inleds 1 juni och pågår året ut. Du som har frågor om den kan mejla till thomas.helmerson@sakervatten.se eller ringa 0709-627 527.

© Copyright 2024 CAB Group