Language
  • International
  • Svenska
  • Norsk
  • Suomi
  • Finlandssvenska
  • Dansk
  • Íslensk
  • Eesti keel
  • Latviešu valoda
MEPS
Meny
Stäng

Så här enkelt är det att
använda egna materialprislistor

Om materialpriser i MEPS

Just nu ser vi stora förändringar avseende materialpriser i marknaden. Detta är delvis en följd av den extraordinära situationen med konflikten i Ukraina, med brister i tillgänglighet av material, kostnadsökningar för leverantörerna och problem i logistikkedjorna. Här kan du läsa om hur vi på CAB hanterar förändringarna. Du får också tips på hur du använder egna materialpriser i MEPS, för att få exakta materialpriser i ett uppdrag.

Så uppdateras MEPS materialprislista

MEPS materialprislista ska ge ett indikativt totalpris på ett ROT eller reparationsuppdrag i MEPS och är baserat på priserna i marknaden. Vi strävar efter att hålla MEPS materialprislista uppdaterad och gör normalt 2 prisuppdateringar per år, vilket innebär att det kommer att finnas en viss eftersläpning även under normala omständigheter. Vid extraordinära händelser som denna är risken att MEPS materialprislista har större avvikelser och eftersläpning än normalt.

För att få exakta materialpriser ska avtalade och/eller egna materialpriser användas, enligt vad som anges i MEPS Regler & Riktlinjer Bilaga B punkt 6.2 – 6.4. Vår rekommendation är därför att i högre grad, i dialog med beställaren, använda egna och/eller avtalade materialpriser där skillnaden mellan det faktiska marknadspriset och MEPS materialprislista är oskäligt stor.

Så här använder du egna priser i MEPS

Att använda egna avtalade och/eller importerade prislistor är enkelt. Se vår film om hur du går till väga för att importera egna priser i MEPS. Hör av dig till supporten om du har frågor support@meps.se

© Copyright 2024 CAB Group