Language
  • International
  • Svenska
  • Norsk
  • Suomi
  • Finlandssvenska
  • Dansk
  • Íslensk
  • Eesti keel
  • Latviešu valoda
CAB Group
Meny
Stäng

Effektiva samarbeten
och tydliga kalkyler

TM Insurance väljer MEPS

MEPS tar marknadsandelar på Island. Nyligen skrev försäkringsbolaget TM Insurance avtal med CAB Group om att använda MEPS som plattform för byggskadeärenden.

Ökad transparens och effektivitet

TM Insurance på Island och CAB Group tecknade ett avtal om en MEPS-leverans strax före julhelgen. TM ägs av Kvika Bank och har cirka 23 % marknadsandel på Island. I samarbete med cirka 20 entreprenörspartners betjänar TM kunder över hela Island.

TM:s långsiktiga affärsmål med MEPS är att öka transparensen, förbättra kundresan och minska skadehanteringskostnaderna genom effektivare användning av partnernätverket.

MEPS tar marknadsandelar

Det nya avtalet med TM är ett viktigt steg framåt för MEPS på Island. För närvarande har tre av fyra försäkringsbolag på marknaden redan valt MEPS som sin huvudsakliga plattform för skadehantering.

© Copyright 2024 CAB Group