Language
  • International
  • Svenska
  • Norsk
  • Suomi
  • Finlandssvenska
  • Dansk
  • Íslensk
  • Eesti keel
  • Latviešu valoda
MEPS
Meny
Stäng

Effektiva samarbeten
och tydliga kalkyler

Ökad kundnöjdhet och snabbare processer med MEPS

Norska försäkringbolaget Storebrand har upplevt flera fördelar sedan de började använda MEPS. Processerna har snabbats på, kommunikationen har förbättrats och kundnöjdheten ökat. Se filmen där de berättar mer.

© Copyright 2024 CAB Group