Language
  • International
  • Svenska
  • Norsk
  • Suomi
  • Finlandssvenska
  • Dansk
  • Íslensk
  • Eesti keel
  • Latviešu valoda
MEPS
Meny
Stäng

Smarta integrationer
som effektiviserar

Integrera MEPS med ditt eget system

Kanske har du redan hört talas om integrationstypen webhooks. Hur data från ett system enkelt och effektivt kan överföras till ett annat system utan manuell hantering. Här berättar vi hur en enkel MEPS-integration kan bidra till att effektivisera er verksamhet.

Effektiv dataöverföring med MEPS Webhooks

Det vi kallar MEPS Webhooks är en typ av lättanvända integrationer där data från MEPS kombineras med externa system. Det kan till exempel vara att överföra data från MEPS till ett faktureringssystem för att använda som underlag till fakturering.

Den här typen av integration kan hjälpa din verksamhet att jobba mer effektivt, då manuell överföring av data mellan system ofta tar lång tid och ofta är en källa till fel. MEPS Webhooks hjälper alltså verksamheten att både spara tid och undvika misstag.

Som MEPS-kund kan du välja att prenumerera på vissa händelser i MEPS. Du kan till exempel välja händelsen Accepterad inbjudan. Då kan du överföra data från MEPS om beställare, kontaktperson och adress till ett externt verktyg som projektverktyg eller affärssystem. 

Det går också att prenumerera på händelser som rör skickade och beslutade kalkyler. Kalkyldata kan då överföras till exempelvis ett externt faktureringssystem. Datan kan också användas för att skapa enklare integrationer med hjälp av produkter som Zapier eller MS Power Automate i Office365.

För att börja använda MEPS Webhooks krävs inga stora integrationsprojekt. Ofta kan ni börja använda integrationen inom några dagar från att vi påbörjat samarbetet. Hör av dig till oss så berättar vi mer om tjänsten och hur ni kan ha nytta av den i er organisation.

Vill du veta mer om MEPS Webhooks? Kontakta oss genom att fylla i formuläret, så hör vi av oss.


© Copyright 2024 CAB Group