Language
  • International
  • Svenska
  • Norsk
  • Suomi
  • Finlandssvenska
  • Dansk
  • Íslensk
  • Eesti keel
  • Latviešu valoda
MEPS
Meny
Stäng

Effektiva samarbeten
och tydliga kalkyler

Årets Vattenskaderapport

I slutet av april släpptes den årliga Vattenskaderapporten, vars syfte är att informera om och förhindra vattenskador. Du som är MEPS-kund bidrar till rapportens resultat genom ditt arbete med besiktningsrapporter. Den baseras nämligen på 32 000 besiktningsrapporter från MEPS.

Vattenskaderapporten tas varje år fram av Vattenskadecentrum, som är en sammanslutning av branschorganisationer och försäkringsbolag som arbetar tillsammans för att förhindra vattenskador.

Det är med andra ord mycket värdefullt att du fyller i MEPS-rapporten så noggrant som möjligt, eftersom bristfälliga besiktningsrapporter kan vara missvisande när det kommer till skadans orsak. Lika viktigt är det att samtliga skador rapporteras in. Årets Vattenskaderapport baseras på 32 000 MEPS-rapporter, men totalt rapporterades drygt 85 000 skador in. Med andra ord finns det förbättringsmarginal. Framför allt saknas rapporter från flerfamiljshus.

Vattenskaderapporten

Vattenskaderapporten bidrar till att förhindra vattenskador. Den har bland annat påverkat Boverket att ändra sina byggregler och ligger till grund för flera branschorganisationers branschregler. Årets rapport finns både som en kortare variant och en längre, mer djuplodande version. Båda finns att läsa och ladda ner på www.vattenskadecentrum.se Länk till annan webbplats.

© Copyright 2024 CAB Group