Så här enkelt är det att
använda egna materialprislistor

Importera materialpriser i MEPS

Många vill använda egna avtalade och/eller importerade prislistor, eftersom dessa ofta bäst motsvarar den faktiska materialkostnaden i ett uppdrag. Se vår film om hur enkelt det är att importera egna priser i MEPS.

Vår rekommendation för att få rätt materialpriser i MEPS-uppdrag är att använda sig av avtalade och/eller importerade materialprislistor. Generellt är alltid avtalade och/eller importerade priser det alternativ som bäst motsvarar den faktiska materialkostnaden i ett uppdrag. Hör av dig till supporten om du har frågor support@meps.se