Language
 • International
 • Svenska
 • Norsk
 • Suomi
 • Finlandssvenska
 • Íslensk
 • Eesti keel
 • Latviešu valoda
MEPS
Meny
Stäng
search
Language
 • International
 • Svenska
 • Norsk
 • Suomi
 • Finlandssvenska
 • Íslensk
 • Eesti keel
 • Latviešu valoda

Så här enkelt är det att
använda egna materialprislistor

Importera materialpriser i MEPS

Många vill använda egna avtalade och/eller importerade prislistor, eftersom dessa ofta bäst motsvarar den faktiska materialkostnaden i ett uppdrag. Se vår film om hur enkelt det är att importera egna priser i MEPS.

Vår rekommendation för att få rätt materialpriser i MEPS-uppdrag är att använda sig av avtalade och/eller importerade materialprislistor. Generellt är alltid avtalade och/eller importerade priser det alternativ som bäst motsvarar den faktiska materialkostnaden i ett uppdrag. Hör av dig till supporten om du har frågor support@meps.se

© Copyright 2022 CAB Group