Language
 • International
 • Svenska
 • Norsk
 • Suomi
 • Finlandssvenska
 • Íslensk
 • Eesti keel
MEPS
Meny
Stäng
search
Language
 • International
 • Svenska
 • Norsk
 • Suomi
 • Finlandssvenska
 • Íslensk
 • Eesti keel

Text

MEPS för Skadeservice

Med MEPS får du som jobbar med skadeservice ett verktyg för snabb kommunikation, besiktningar och tydlig dokumentation av skadan gentemot beställaren.

Händer lägger golv

Snabb kommunikation

I MEPS accepterar du inkommande uppdrag snabbt och enkelt, och kan kommunicera med beställaren genom hela uppdragets gång.

Tydlig dokumentation

Beställarenorganisationen förväntar sig tydlig dokumentation, och där tillhandahåller MEPS -formatet marknadens standard.

Snygga planskisser

Du som utför besiktningar har nytta av MEPS integration med skissverktyget Floor Plan Creator. Där kan du skapa snygga planskisser och fuktrapporter med tydliga mätpunkter. Här kan du läsa mer om Floor Plan Creator.


MEPS Prislista 2021

Grundtjänster

Pris

Årlig licenskostnad för systemet MEPS¹

14 940 SEK

Årlig licenskostnad per användare²

1 900 SEK

Transaktionsavgift Försäkringsskada³

54 SEK

Transaktionsavgift Besiktning

0 SEK

Transaktionsavgift Fastighetsbolag

0 SEK

Transaktionsavgift Konsument

0 SEK

Transaktionsavgift Skissverktyg (Floor Plan Creator)⁴

31 SEK

Årslicenskostnad per affärsenhet⁵

6 800 SEK

Alla priser är exklusive moms.


¹Inkluderar en användare.

²Användare som har rollen Hantverkare i MEPS har under en introduktionsperiod 100% rabatt på Årslicenskostnaden. Rabatten kommer att minska i takt med att rollen Hantverkare färdigutvecklas i systemet. Alla kunder kommer att informeras om förändringar i rabatten.

³Debitering sker när ett uppdrag accepteras och en part är ett försäkringsbolag.
⁴Debitering sker när en användare skapar en ny, eller importerar, en FPC-skiss till MEPS Besiktningsapp.

⁵Affärsenhet används av större organisationer, som har behov av att hantera flera organisationer, dotterbolag, varumärken eller avdelningar i samma system.


© Copyright 2021 CAB Group