Effektiva samarbeten
och tydliga kalkyler

Syftet med MEPS Regler & Riktlinjer är att tydliggöra hur MEPS Data (koder, algoritmer, material med mera) ska användas vid upprättande av avtal och kalkylering i MEPS för att ingen part ska bli otillbörligt gynnad.