Language
 • International
 • Svenska
 • Norsk
 • Suomi
 • Finlandssvenska
 • Íslensk
 • Eesti keel
 • Latviešu valoda
MEPS
Meny
Stäng
search
Language
 • International
 • Svenska
 • Norsk
 • Suomi
 • Finlandssvenska
 • Íslensk
 • Eesti keel
 • Latviešu valoda
Effektiva samarbeten
och tydliga kalkyler

Syftet med MEPS Regler & Riktlinjer är att tydliggöra hur MEPS Data (koder, algoritmer, material med mera) ska användas vid upprättande av avtal och kalkylering i MEPS för att ingen part ska bli otillbörligt gynnad.

© Copyright 2022 CAB Group