Language
  • International
  • Svenska
  • Norsk
  • Suomi
  • Finlandssvenska
  • Dansk
  • Íslensk
  • Eesti keel
  • Latviešu valoda
MEPS
Meny
Stäng
Effektiva samarbeten
och tydliga kalkyler

Syftet med MEPS Regler & Riktlinjer är att tydliggöra hur MEPS Data (koder, algoritmer, material med mera) ska användas vid upprättande av avtal och kalkylering i MEPS för att ingen part ska bli otillbörligt gynnad.

© Copyright 2024 CAB Group