Language
  • International
  • Svenska
  • Norsk
  • Dansk
Kuralink
Meny
Stäng
Våra kunder

Kuralink - BDC Care

Ett utmärkt komplement för uppföljningar av redan känd patient

Allmänläkare

Allmänläkaren dr Göran Holmberg har träffat många patienter digitalt i form av videokonsultationer. Han berättar att det största värdet för hans patienter är den ökade tillgängligheten till vården.
Många i Värmland har långa resvägar till sjukvården. Att de får möjlighet att behandlas digitalt sparar dem otroligt mycket tid.

Enligt Göran kan videokonsultationer inte ersätta fysiska besök men fungerar utmärkt som komplement av uppföljningar av redan känd patient.
Att man kan dela viktiga dokument som till exempel remisser, provsvar och andra kontrollvärden under videokonsultationen är värdefullt för hans arbete.

Citat tecken

Läkare Göran Holmberg - Läkarhuset i Karlstad, Praktikertjänst Göran Holmberg

© Copyright 2024 CAB Group