Language
  • International
  • Svenska
  • Norsk
  • Dansk
Kuralink
Meny
Stäng

Boka Doktorn blir Kuralink

Boka Doktorns plattform byter namn till Kuralink samtidigt som vi byter namn på bolaget till CAB Healthcare AB och introducerar en ny grafisk profil.
Vårt nya namn på varumärkesplattformen, Kuralink, är ett sätt för oss att i första hand tydliggöra vårt erbjudande. Det här är något som vi har arbetat med under en längre tid säger Tor Friman, VD.

Varför byter vi namn på plattformen?

Ett namnbyte har varit på gång under en längre tid, redan 2016 var vi på god väg men vi saknade kapacitet i form av kompetens och tid. Under 2020 startade vi sedan arbetet igen med att konkretisera ett strategiskt initiativ som syftade till att uppdatera varumärkesprofilen på flera plan. Vi ville göra det vi internt hade saknat och känt behov av - att hitta ett namn som bättre relaterar till det vi erbjuder och som även fungerar internationellt. Arbetet har pågått under ett års tid men det är först nu som vi visar resultatet i form av ett nytt namn och en ny logotype för varumärkesplattformen samt en ny grafisk profil.

Vad betyder
Kuralink?

Det finns en tydlig tanke bakom den nya logotypen. Hjärtat i den nya loggan är en evolution av Boka Doktorns logga samtidigt som den påminner om ett snabel-a.
Ordmärket Kuralink är en fusion av det svenska ordet Kur och det engelska ordet Link. Tillsammans ska de kommunicera plattformens erbjudande - digital teknik som länkar samman vårdgivare och vårdbeställare i uppdrag inom hälsa och sjukvård, med full transparens från att behov av vård uppstår till färdigbehandlad patient.

Responsen på
Kuralink har varit positiv från såväl kunder som medarbetare.

Innan vi offentliggjorde namnbytet i mitten av juni kommunicerade vi Kuralink internt och till våra kunder. Responsen har varit mycket positiv. Informationen har distribuerats i etapper till våra kunder med huvudbudskapet att förändringen enbart handlar om profilering och varumärke, att vi förblir samma företag med samma personal, plattform och tjänster.

Vi har stora ambitioner och vill växa i såväl funktionalitet som på marknaden. För att lyckas med det, är ett tydligt varumärke ett måste. Nu när vi befinner oss i en implementerings- och förvaltningsfas har vi de förutsättningar vi behöver för att ladda vårt varumärke med flera associationer och med värden som vi tillhandhåller kunderna via vår teknik. Det är med stor optimism som vi lanserar Kuralink som vårt nya plattforsnamn, säger Tor Friman, VD.


Tor Friman, VD Cab Care AB

För mer information kontakta:

Tor Friman VD ,CAB Healthcare AB.
Mobil: +46 (0)727 13 13 99.
E-post: tor.friman@bokadoktorn.se

© Copyright 2024 CAB Group