Language
  • International
  • Svenska
  • Norsk
  • Dansk
Kuralink
Meny
Stäng

Foto i mobilen och dokumentkö som del av journalföringen

Genom att logga in i SGX-webbportal kan du välja patient och kan ladda upp dokument, bilder och video som del av journalföringen. Funktionen skapar fler möjligheter att journalföra såväl status samt uppföljningar av behandlande insatser för skadan. Funktionen kan även ersätta en scanner då ni kan fota relaterade dokument och bilder med mobilen och ladda upp dessa som filer direkt i journalsystemet som automatiskt matchas med rätt patient.

SGX Foto i mobilen

Ladda upp foto och dokument direkt i patientens journal.

När du har valt patient i SGX-webbportal kan du i nästa steg överföra bilder och dokument till patientens journal. Bilderna kan användas för att dokumentera skadan samt för att foto samma skada med jämna mellanrum för följa upp behandling/läkning.

Ladda upp video i patientens journal.

Att ladda upp video på patienten kan vara ett sätt att dels utvärdera om era behandlande insatser i form av träningsprogram utförs på rätt sätt dels för att dokumentera förbättringar i form av före och efter behandling.

Tillbaka till startsida för SGX - journalsystem »

Hej!
Vilken fantastisk hjälp att kunna fota, filma och enkelt lägga in dokument i journalen. Har just testat och sparar minst 20 min av journalskrivning genom att fota patientens hemprogram.
Tack!
Fysioterapeut Cecilia Agnval.

© Copyright 2024 CAB Group