Language
  • International
  • Svenska
  • Norsk
  • Dansk
Kuralink
Meny
Stäng

Text

Välj antal frågor och olika typer av svarsalternativ.

Digital vård med medicinska formulär

Använd funktionen för att skapa frågeformulär för specifika besöksorsaker. Det underlättar bedömning av status och hjälper vårdgivare att skapa en samlad bild över patientens vårdbehov. Forumlären kan sättas upp med färdiga svarsalternativ på utvalda frågor eller genom att ni väljer att vissa frågor ska besvaras i fritext.
Vi hjälper er att sätta upp era egna formulär från början eller genom att digitalisera de formulär som ni redan använder er av i blankettform.

Digitalisera andra typer av formulär

En del av våra kunder använder frågeformulären för att digitalisera sina hälsoenkäter där alla deras patienter kan hänvisas för att fylla i dessa oavsett om de ska träffas på plats eller via video.

© Copyright 2024 CAB Group