Language
  • International
  • Svenska
  • Norsk
  • Dansk
Kuralink
Meny
Stäng

Text

DigiCares värdeerbjudande.

Vi blir journalsystemleverantör och genomgår en nordisk expanssion.

SGX-Journalsystem:
Genom förvärv av Antwork AB blir vi journalsystemleverantör av SGX-Journalsystem. Utöver utveckling av en unik sammanflätad integration till Kuralink vidareutvecklas journalsystemet till att bli webbaserat.

Nodisk expansion genom DigiCare i Norge samt öppning av fysisk kontor i Danmark:
Genom förvärvet av DigiCare AS erbjuds försäkringsbolag och vårdgivare digitala lösningar som underlättar samarbetet inom hälso- och sjukvårdssektorn i Norge.

© Copyright 2024 CAB Group