Language
  • International
  • Svenska
  • Norsk
  • Dansk
Kuralink
Meny
Stäng

Text

Evolution av det som redan finns och fungerar. Vi tar med vårt arv på resan framåt.

Resan framåt

Tankar om att byta namn på plattformen börjar gro redan år 2015.
För oss och våra kunder är det självklart att plattformen erbjuder mycket mer än att boka en doktor som namnet kan associeras till.

Med det är först år 2019 som idérna började sammansättas till en plan då en koncerngemensam varumärkesresa inleddes.
Vi arbetade fram en ny logotype som ersätter Boka Doktorn med Kuralink. Ett namn som speglar vårt nordiska arv och den nytta vi strävar efter att tillhandhålla via vår produkt.
Vi är stolta över att presentera Kuralink.

© Copyright 2024 CAB Group