Language
  • International
  • Svenska
  • Norsk
  • Dansk
Kuralink
Meny
Stäng

Text

Digital vård med säkra meddelanden.

Meddelandefunktion nyttjas för asynkron kommunikation mellan er och patienten. Innan patienterna påbörjar dialogen med vårdgivaren kan de få möjlighet att ladda upp bilder och beskriva varför de söker vård. Som vårdgivare kan ni ställa följdfrågor och kommunicera med patienten innan videomötet startas. 

Dokument och andra typer av filer

Utöver kommunikation i form av meddelanden med text och bilder kan man skicka dokument till patienten exempel instruerande pdf-filer för sårvård, fysiska övningar, preoperativa förberedelser med mera.

Scrolla uppåt för att läsa om säkra medicinska frågeformulär.

© Copyright 2024 CAB Group