Language
  • International
  • Svenska
  • Norsk
  • Dansk
Kuralink
Meny
Stäng

Text

Digital vård med medicinska formulär.

Använd funktionen för att skapa frågeformulär för specifika besöksorsaker. Det underlättar bedömning av status och hjälper vårdgivare att skapa en samlad bild över patientens vårdbehov. Forumlären kan sättas upp med färdiga svarsalternativ på utvalda frågor eller genom att ni väljer att vissa frågor ska besvaras i fritext.
Vi hjälper er att sätta upp era egna formulär vid anslutning genom att digitalisera de formulär som ni redan använder er av i blankettform.


Digitalisera andra typer av formulär

En del av våra kunder använder frågeformulären för att digitalisera verksamhetens hälsoenkäter. Genom att tillgängligöra enkäterna i BDC Care kan de hänvisa patienten till att besvara dessa oavsett om de ska träffas på plats eller via video.

Scrolla uppåt för att läsa om tidbok online.

© Copyright 2024 CAB Group