Language
  • International
  • Svenska
  • Norsk
  • Dansk
Kuralink
Meny
Stäng

Text

Digital vård med flerpartssamtal.

Vid onboarding hjälper vi er att kartlägga när och hur ni kan använda flerpartssamtal. Vår breda kundgrupp har gett oss flera insikter och nya kunskaper som vi delar med oss av till er.

Med flerpartssamtal går det att bjuda in upp till 9 deltagare samtidigt!
I vissa fall behöver man bjuda in fler personer som är av betydelse för patienten, det kan exempelvis vara:
- Kollega från samma arbetsplats
- Specialistläkare (för konsultation eller second opinion)
- Tolk
- Arbetsgivare
- Anhöriga
- Försäkringsbolag (representanter från vårdplaneringen)

Flerpartssamtal skapar förutsättningar för tvärprofessionell samordning som till exempel vid ett vårdplaneringsmöte. Patienten kan då vid ett och samma tillfälle möta dels behandlande personal från kliniken, dels från andra enheter som ansvarar för rehabilitering. Idag nyttja funktionen av fysioterapeuter för gruppövningar medan psykologer använder funktionen i handledning av större grupper.

Scrolla uppåt för att läsa om säkra meddelanden.

© Copyright 2024 CAB Group