Language
  • International
  • Svenska
  • Norsk
  • Dansk
Kuralink
Meny
Stäng

Puffar & ikoner

Här ifrån kan du kopiera puffar till andra delar på sidan. När du kopierar och klistrar in en banner ska du inte byta fönster i webbläsaren utan stanna kvar i samma fönster.


Kopiera en puff/ikon

Steg 1: Högerklicka på layouten. Du hittar layouten till vänster av skärmen, under sidans innehåll.

Steg 2: Välj Kopiera. (Byt inte fönster i webbläsaren utan var kvar i samma)

Steg 3: Gå till sidan du vill klistra in bannern på, högerklicka innehållsytan och välj klistra in. Dra sedan bannern till rätt plats på sidan. Innehållsytan har olika namn beroende på vilken mall sidan använder sig av. Exempel på namn för innehållsytan är: "content", "mittenspalt", "information" samt "case".

 

6300 vårdgivare

28 försäkringsbolag

5 nätverkspartners

6300 vårdgivare

6300 vårdgivare

© Copyright 2024 CAB Group