Workshop
Optimization
$businessArea

Är du redo att ta din skadeverkstad till nästa nivå?

Få alla på verkstaden att arbeta i samma riktning - för ökad kundnöjdhet och lönsamhet! Onlineutbildningen Workshop Optimization ger er verktygen för att skapa en kultur där alla engageras och bidrar till ständig förbättring. Är du redo?

Workshop Optimization - utvecklar din skadeverkstad i två steg:

Steg 1 - The Foundation

Ger er förståelse för grundprinciperna i LEAN och Operational Excellence. Tillsammans skapar ni gemensam insikt om hur arbetet på skadeverkstaden kan utvecklas för att uppnå nya resultat.

Steg 2 - The Transformation

Ger er stöd att utveckla era processer och införa nya arbetssätt på skadeverkstaden - med sikte på att uppnå ökat engagemang, effektivitet och lönsamhet.

Se en introduktion till Workshop Optimization i filmen nedan:

Så här funkar programmet

Programmet genomförs online och består av två steg. Det första steget, The Foundation, är uppdelat på 12 moduler fördelade på 4 kapitel. Fokus ligger på att ge grundkunskaper och skapa förståelse för principerna i LEAN och Operational Excellence. Grundprinciperna ni lär er i programmet är:

  • Flödes- och kundorientering
  • Visualisering och framdriftsledning
  • Kontinuerlig förbättring och lärande

Varje modul innehåller filmer med exempel på best practise från framgångsrika företag där ni lär er en grundprincip. Efter varje modul genomförs en reflektionsuppgift där ni använder principen och funderar utifrån er verksamhet. Slutligen tittar ni på en sammanfattning med reflektioner kring tillämpning för skadeverkstäder.

Det andra steget The Transformation innehåller handfasta implementeringsmoduler som ger er enkla verktyg och metoder för att gå från ord till handling och säkerställa att ni förbättrar er verksamhet. The Transformation är under produktion och släpps under 2021.

Workshop Optimization uppnås tillsammans

För att lyckas nå nya resultat med hjälp av Workshop Optimization behöver alla på verkstaden vara involverade. Programmet består av moduler med filmer och övningsuppgifter, som varje deltagare kan utföra själv vid sin dator eller surfplatta. Men det verkliga resultatet uppnås genom gemensam diskussion och reflektion.

Rekommenderat upplägg

Starta med en gemensam kick-off där ni tillsammans tittar på den första introduktionsfilmen och bokar in workshops för diskussion efter varje kapitel med ungefär 2 veckors mellanrum. Däremellan genomför varje deltagare modulerna i de olika kapitlen vid sin dator eller surfplatta och reflekterar över hur exemplen kan tillämpas bäst på er skadeverkstad. Diskutera tillsammans innan ni går vidare till nästa kapitel.

Pris och beställ

Pris: En årslicens kostar 2 400 kr (exkl moms) per deltagare.

I årslicensen ingår båda stegen The Foundation och The Transformation. De olika modulerna i programmet kan genomföras när som helst och hur många gånger som helst under licensperioden (1 år).

Mer information

Har du frågor om utbildningsprogrammet? Kontakta oss så berättar vi mer!

utbildning@cab.se

Om Workshop Optimization

Utbildningsprogrammet Workshop Optimization är framtaget i samarbete med Niklas Modig, en av världens ledande experter inom LEAN och Operational Excellence.

Niklas har under många år studerat företag som har extraordinär produktivitet, effektivitet och lönsamhet och har utvecklat en pedagogik för att lära ut principerna för hur en organisation drivs på bästa sätt. Workshop Optimization baseras på denna pedagogik men är skräddarsydd särskilt för skadeverkstäder. Medverkande i programmet är Kent Isacsson, produktansvarig på CAB och Adam Gregers-Varg, verksamhetsutvecklare.

Läs mer om Niklas Modig Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.