• Startsida
  • / Test av Företagsinfo (source page)

1

Övriga tjänster

2

Megameny

3

Meny sök

4

Sök

5

Test av Abonnentinformation (source page)

6

Test av Företagsinfo (source page)

Beställare

VERKSTAD *
Ange vilken typ av verkstad. Markera ett eller flera passande alternativ:
FÖRETAGSINFORMATIONCABAS LICENSNUMMER
Ange CABAS-licensnummer om du är kund sedan tidigare. Licensnummer/FöretagsID hittar du under menyvalet Hjälp -> "Om" i systemet.

KONCERN
Kryssa i rutan och fyll i moderbolagets organisationsnummer och företagsnamn om ditt företag ingår i en koncern.
Ingår ditt företag i en koncern?
Ingår ditt företag i en koncern?
E-postadress / E-fakturaadress

Välj mellan att ange e -postadress eller e -post faktureringsadress och operatörs -ID:


FAKTURERING
Kryssa i rutan om fakturan ska skickas till annan adress än ovan angiven adress.
Annan faktureringsadress?
Annan faktureringsadress?

FAKTURERINGSINFORMATION

BESTÄLLARE

ADMINISTRATÖR
Administratör är den person som administrerar inställningar och övriga användare i systemet.
Annan person än beställaren?
Annan person än beställaren?